Мобільна версія

Сучасні теорії еліт

Теорія елітарної демократії

Критична (ліволіберальна) концепція еліт

Концепція плюралізму еліт

Сучасні концепції еліт

Концепції множинності (плюралізму) еліт

Ліволіберальна концепція еліти

Функціонально-технократичний підхід

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

Ритміка становлення та розвитку українських еліт

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

1. Політична еліта і політична влада: діалектика взаємодії

2. Теорія легітимності влади

3. Сутність та основні характеристики політико-адміністративної еліти

4. Проблеми компетентності управлінських кадрів та шляхи її вирішення в Україні

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

1. Визначення феномену політичного лідерства

2. Концепції політичного лідерства

3. Типологія політичного лідерства

4. Функції та механізми політичного лідерства

5. Теорія рис, ситуаційна концепція, теорія конституентів, психологічні концепції, інтерактивний аналіз

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

1. Демократичні та неототалітарні трансформації посткомуністичної влади

2. Фактори становлення інституту політичного лідерства в Україні

3. Проблеми взаємодії політичного лідерства та державного управління

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

1. Сутність політичної еліти

2. Функції політичної еліти

3. Суспільний механізм ротації політичних еліт

4. Характеристика еліти в різних політичних режимах

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

1. Еволюція ідей елітарності: від класичного світу до класичних концепцій елітаризму

2. Теорія еліт в сучасній політичній науці

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше

1. Причини формування еліти як соціальної групи

2. Генеза політичних еліт

3. Формування політичної еліти в античному світі (Стародавня Греція, Рим)

4. Політична еліта середньовічної Європи: від лицарства до дворянства

5. Джерела формування політичної еліти наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Категорія: Політичні еліти (Семінари)
Детальніше