Пошук по сайту
Експерт з питань права у цивільному процесі

Експерт з питань права у цивільному процесі

Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.
Експерт у цивільному процесі

Експерт у цивільному процесі

Експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи . Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
Свідок у цивільному процесі

Свідок у цивільному процесі

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Свідок зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини. За відсутності заперечень учасників справи свідок може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, якщо свідок не може з’явитися до суду через
Судовий розпорядник у цивільному процесі

Судовий розпорядник у цивільному процесі

У кожному суді для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні створюється служба судових розпорядників, діяльність якої організовують Державна судова адміністрація України  та її територіальні управління (далі - територіальні управління).
Секретар судового засідання у цивільному процесі

Секретар судового засідання у цивільному процесі

Секретар судового засідання – це працівник суду, на якого покладається організаційне забезпечення судового процесу. Окремі обов'язки секретаря судового засідання визначені Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді. Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в протоколі судового засідання.
Помічник судді у цивільному процесі

Помічник судді у цивільному процесі

Кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.
Інші учасники судового процесу

Інші учасники судового процесу

Інші учасники судового процесу – це особи, які надають суду та учасникам справи, організаційну, інформаційну та інші допомогу, чим сприяють належному судовому розгляду та вирішенню справи. Інші учасники судового процесу не мають ніякої юридичної заінтересованості в тому або іншому результаті розгляду цивільної справи. 
Повноваження представника в суді

Повноваження представника в суді

Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов’язки. Представник наділений такими повноваженнями, як і особа, яку він представляє.
Призначення або заміна законного представника судом

Призначення або заміна законного представника судом

Законний представник повинен брати участь в процесі на захист інтересів підопічного. У разі відсутності у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, законного представника суд за поданням органу опіки та піклування ухвалою призначає опікуна або піклувальника і залучає їх до участі у справі як законних представників.
Документи, що підтверджують повноваження представників в суді

Документи, що підтверджують повноваження представників в суді

Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені такими документами: довіреністю фізичної або юридичної особи; свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 328
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?