Мобільна версія

Тема 1.

Экономика как наука и хозяйственная система

 

1. Понятие экономики

2. Предмет, задачи и методы экономической теории

3. Структура экономики

4. Экономические законы и их сущность

5. Сущность, структура, роль потребностей в развитии экономики

6. Экономические ресурсы и факторы. Экономический продукт

7. Воспроизводство и воспроизводственный процесс

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 2.

Система экономических отношений


1. Типы экономических отношений

2. Собственность как экономическая категория

3. Формы собственности

4. Направления развития отношений собственности

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 3.

Типи організації господарських систем


1. Натуральне господарство

2. Товарне виробництво

3. Економічна теорія товару

4. Економічна теорія грошей

5. Грошові системи і їх типи

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 4.

Ринковий механізм регулювання економічних відносин

 

1. Суть і функції ринку. Принципи ринкової економіки

2. Класифікація ринків

3. Ринкова інфраструктура

4. Держава і ринок

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 5.

Теория спроса и предложения

 

1. Спрос

2. Предложение

3. Рыночное равновесие

4. Эластичность спроса и предложения

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 6.

Монополия и конкуренция


1. Сущность конкуренции

2. Формы конкуренции и типы рыночных ситуаций

3. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики

 
Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 7.

Теория производства

 

1. Сущность производства

2. Издержки производства, доходы и прибыль

3. Индивидуальное воспроизводство

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 8.

Основи підприємницької діяльності


1. Сутність підприємництва та підприємницького середовища.

2. Економічні, соціальні та правові умови, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

3. Види та форми підприємництва

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 9.

Ринок економічних ресурсів


1. Ринок праці: структура і ціна праці

2. Ринок невідтворних ресурсів

3. Ринок інвестиційних ресурсів

4. Фінансовий ринок

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше

Тема 10.

Макроекономічна структура національної економіки


1. Показники обсягу національного виробництва

2. Показники рівня зайнятості й цін

3. Показники сфери зовнішньоекономічних зв’язків

4. Показники розподілу доходів та рівня життя

Категорія: Економіка (Лекції)
Детальніше