Пошук по сайту
Об'єкти екологічних правовідносин

Об'єкти екологічних правовідносин

Об'єкти екологічних правовідносин
Специальные законы как источники экологического права

Специальные законы как источники экологического права

Специальные законы как источники ЭП: Законы "Об охране окружающей природной среды", " Об охране атмосферного воздуха", "Об экологической экспертизе" и другие спец. законы и природоресурсные кодексы и их значение для регулирования экологических общественных отношений Н-п акты органов центральной исполнительной власти и специальных ведомственных органов управления как источники ЭП: Указы Президента, постановления КМУ, нормативные документы министерств и ведомств Нормативные акты местных органов
Принципы экологического права

Принципы экологического права

Принципы экологического права
Понятие экологического права

Понятие экологического права

Понятие экологического права Метод правового регулирования экологических отношений Предмет экологического права и виды эколого-правовых отношений
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 251
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?