Пошук по сайту
Предмет, метод та система інформаційного права

Предмет, метод та система інформаційного права

1. Поняття, предмет та метод інформаційного права 2. Система та джерела інформаційного права 3. Класифікація інформації в українському законодавстві 4. Поняття та структура інформаційних правовідносин 5. Поняття та види інформаційної діяльності 6.  Програмні нормативно-правові акти щодо формування інформаційного суспільства
Інформація як категорія інформаційного права

Інформація як категорія інформаційного права

1.  Інформація як категорія інформаційного права 2. Загальні характеристики інформації 3. Юридичні особливості інформації 4.  Розвиток технологій обробки інформації та їх вплив на інформаційні процеси 5.  Програмні нормативно-правові акти щодо формування інформаційного суспільства
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1391
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація