История государства и права Украины (Лекция)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


Кафедра истории и права


 
Конспект лекций

 

з "Истории государства и права Украины"


Киев - 2015

 


 

 Тема 1. ИДПУ как наука и учебная дисциплина. Государственно-правовое развитие Украины княжества

1. Предмет, методы и задачи дисциплины «История государства и права Украины»

2. Периодизация и источники истории украинской государственности и права

3. Древние государства и право на территории современной Украины

4. Дискуссионные вопросы возникновения государственности у восточных славян. Формирования Русского государства

5. Источники и характерные черты права Руси


Тема 2. Украина в составе евроазийських государственных образований

1. Эволюция высших органов государственной власти и права Великого княжества Литовского

2. Образование Речи Посполитой Польской. Правовой статус Украинской земель в составе новообразованного государства

3. Формирование территории и политическое развитие Запорожской Сечи

4. Восстановление украинского национального государства в ходе Освободительной войны под предводительством Б. Хмельницкого

5. Общественный и государственный строй Гетманщины в др. пол. XVII в. - ХVIII в.


 Тема 3. Государственно-правовое развитие Украины ХХ века.

1. Государственная деятельность Украинской Центральной Рады

2. Украинское Государство П. Скоропадского и его право

3. Становление советской власти в Украине. Конституция УССР 1919 г.

4. Правовые основы вхождения Украины в состав СССР. Конституция УССР 1929 г..

5. Конституции УССР 1937 и 1978

6. Проблемы развития государственности в Украине на современном этапе. Конституционный процесс в Украине


Источник информацииї: www.naiau.kiev.ua

Статистика
1  
Всього матеріалів 4304
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наши партнеры
Обновления new
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України
  • Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Стаття 6 Основного Закону України передбачає поділ на
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: класифікація
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права можна згрупувати за різними критеріями: за змістом та сферою поширення, за формою нормативного
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права - це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв'язки, що панують у суспільстві
  • Призначення, завдання, мета цивільного судочинства
  • Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених ЦПК України
  • Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні
  • Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів
Информация
Голосование
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?