ТЕМА 8. Логічні основи теорії доведення

ТЕМА 8. Логічні основи теорії доведення

ТЕМА 8. Логічні основи теорії доведення 1. Сутність доведення 2. Структура доведення 3. Види доведення 4. Правила доведення 5. Основні помилки в доведенні
ТЕМА 7. Умовивід як складна форма мислення

ТЕМА 7. Умовивід як складна форма мислення

ТЕМА 7 . Умовивід як складна форма мислення   1. Сутність, структура та види умовиводів 2. Дедуктивні умовиводи      2.1. Безпосередні дедуктивні умовиводи      2.2. Опосередковані дедуктивні умовиводи 3. Індуктивні умовиводи 4. Умовиводи за аналогією
ТЕМА 6. Основні риси правильного мислення і формально-логічні закони

ТЕМА 6. Основні риси правильного мислення і формально-логічні закони

ТЕМА 6 . Основні риси правильного мислення і формально-логічні закони 1. Основні риси правильного мислення 2. Перший закон логіки – закон тотожності 3. Другий закон логіки – закон суперечності 4. Третій закон логіки – закон виключеного третього 5. Четвертий закон логіки – закон достатньої основи
ТЕМА 5. Складні судження

ТЕМА 5. Складні судження

ТЕМА 5. Складн і судження 1. Класифікація складних суджень 2. Умови істинності або хибності складних суджень
ТЕМА 4. Логічна сутність судження. Прості судження

ТЕМА 4. Логічна сутність судження. Прості судження

ТЕМА  4. Логічна сутність судження. Прості судження 1. Структура простого судження 2. Класифікація категоричних суджень 3. Об’єднана класифікація суджень за кількістю та якістю 4. Розподіленість термінів у судженнях 5. Встановлення відношень між судженнями за правилами логічного квадрата 6. Класифікація суджень за основою модальності
ТЕМА 3. Логічні відношення та операції над поняттями

ТЕМА 3. Логічні відношення та операції над поняттями

ТЕМА 3 . Логічні відношення та операції над поняттями 1. Відношення між поняттями 2. Операції над поняттями
ТЕМА 2. Визначення поняття як початкової форми мислення. Види понять

ТЕМА 2. Визначення поняття як початкової форми мислення. Види понять

Т ЕМА 2 . Визначення поняття як початкової форми мислення. Види понять 1. Загальна характеристика поняття як форми мислення 2. Зміст і обсяг поняття 3. Види понять
ТЕМА 1. Предмет і значення традиційної логіки. Мова логіки

ТЕМА 1. Предмет і значення традиційної логіки. Мова логіки

ТЕМА 1 . Предмет і значення традиційної логіки. Мова логіки 1. Предмет і значення логіки. Історія логіки 2. Єдність чуттєвого пізнання й абстрактного мислення 3. Мислення й мова 4. Логічна форма. Основні форми та логічна семантика
Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 100
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Чи подобається Вам новий дизайн ?