Пошук по сайту
Специальные законы как источники экологического права

Специальные законы как источники экологического права

Специальные законы как источники ЭП: Законы "Об охране окружающей природной среды", " Об охране атмосферного воздуха", "Об экологической экспертизе" и другие спец. законы и природоресурсные кодексы и их значение для регулирования экологических общественных отношений Н-п акты органов центральной исполнительной власти и специальных ведомственных органов управления как источники ЭП: Указы Президента, постановления КМУ, нормативные документы министерств и ведомств Нормативные акты местных органов
Понятие экологического права

Понятие экологического права

Понятие экологического права Метод правового регулирования экологических отношений Предмет экологического права и виды эколого-правовых отношений
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація