Пошук по сайту
Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника
Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

1.   Определение общеуголовной корыстной преступности 2.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные корыстные преступления. Психологическая характеристика пользы как свойства личности преступника 3. Основные направления, уровни и содержание противодействия общеуголовной корыстной преступности
Изучение и противодействие экономической преступности

Изучение и противодействие экономической преступности

1. Понятие и признаки экономической преступности. Место экономической преступности в структуре теневой экономики 2. Проблема латентности экономических преступлений 3. Факторы экономической преступности. Связь экономической преступности с негативными социально-правовыми явлениями 4. Особенности лиц, совершающих экономические преступления; индивидуальная и групповая психология 5. Общая характеристика системы и субъекты предупреждения экономической преступности в Украине
Особливості детермінації політичної злочинності

Особливості детермінації політичної злочинності

1. Проблеми пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності 2. Класифікація причин та умов політичної злочинності
Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

1. Загальна характеристика політичної кримінології як новітньої галузі кримінологічного знання 2. Характеристика основних підходів до визначення предмету політичної кримінології 3. Структура політичної кримінології та її функції
Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности Правовая основа противодействия преступности: международные и внутригосударственные нормативно-правовые акты. Характеристика действующей государственной программы борьбы с преступностью в Украине
Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности
Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований. Прогнозирование и планирование в профилактической деятельности 
Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения Мотивация преступного поведения Принятие и исполнение решения в механизме преступного поведения Основные типы механизмов преступного поведения Психологические механизмы преступного поведения
Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления Криминогенная значение конкретной жизненной ситуации
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1533
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація