Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника
Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

1.   Определение общеуголовной корыстной преступности 2.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные корыстные преступления. Психологическая характеристика пользы как свойства личности преступника 3. Основные направления, уровни и содержание противодействия общеуголовной корыстной преступности
Изучение и противодействие экономической преступности

Изучение и противодействие экономической преступности

1. Понятие и признаки экономической преступности. Место экономической преступности в структуре теневой экономики 2. Проблема латентности экономических преступлений 3. Факторы экономической преступности. Связь экономической преступности с негативными социально-правовыми явлениями 4. Особенности лиц, совершающих экономические преступления; индивидуальная и групповая психология 5. Общая характеристика системы и субъекты предупреждения экономической преступности в Украине
Особливості детермінації політичної злочинності

Особливості детермінації політичної злочинності

1. Проблеми пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності 2. Класифікація причин та умов політичної злочинності
Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

1. Загальна характеристика політичної кримінології як новітньої галузі кримінологічного знання 2. Характеристика основних підходів до визначення предмету політичної кримінології 3. Структура політичної кримінології та її функції
Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности Правовая основа противодействия преступности: международные и внутригосударственные нормативно-правовые акты. Характеристика действующей государственной программы борьбы с преступностью в Украине
Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности
Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований. Прогнозирование и планирование в профилактической деятельности 
Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения Мотивация преступного поведения Принятие и исполнение решения в механизме преступного поведения Основные типы механизмов преступного поведения Психологические механизмы преступного поведения
Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления Криминогенная значение конкретной жизненной ситуации
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?