Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника
Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

1.   Определение общеуголовной корыстной преступности 2.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные корыстные преступления. Психологическая характеристика пользы как свойства личности преступника 3. Основные направления, уровни и содержание противодействия общеуголовной корыстной преступности
Изучение и противодействие экономической преступности

Изучение и противодействие экономической преступности

1. Понятие и признаки экономической преступности. Место экономической преступности в структуре теневой экономики 2. Проблема латентности экономических преступлений 3. Факторы экономической преступности. Связь экономической преступности с негативными социально-правовыми явлениями 4. Особенности лиц, совершающих экономические преступления; индивидуальная и групповая психология 5. Общая характеристика системы и субъекты предупреждения экономической преступности в Украине
Особливості детермінації політичної злочинності

Особливості детермінації політичної злочинності

1. Проблеми пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності 2. Класифікація причин та умов політичної злочинності
Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

1. Загальна характеристика політичної кримінології як новітньої галузі кримінологічного знання 2. Характеристика основних підходів до визначення предмету політичної кримінології 3. Структура політичної кримінології та її функції
Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности Правовая основа противодействия преступности: международные и внутригосударственные нормативно-правовые акты. Характеристика действующей государственной программы борьбы с преступностью в Украине
Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности
Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований. Прогнозирование и планирование в профилактической деятельности 
Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения Мотивация преступного поведения Принятие и исполнение решения в механизме преступного поведения Основные типы механизмов преступного поведения Психологические механизмы преступного поведения
Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления Криминогенная значение конкретной жизненной ситуации
Статистика
4  
Всього матеріалів 4338
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 59
Наші партнери
Оновлення new
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
  • Склад учасників справи та їх права та обов’язки
  • Всіх учасників цивільних процесуальних правовідносин (крім суду) ЦПК України поділяє на дві групи: 1) учасники справи, та 2) інші учасники судового
  • Наслідки відводу суду (судді)
  • У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який здійснюється
  • Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу
  • Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд,
  • Заяви про самовідводи та відводи
  • З нижче наведених підстав суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов’язані заявити самовідвід або може бути заявлено
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?