Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника

Криминологическая характеристика личности преступника
Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

Изучение и противодействие общеуголовной корыстной преступности

1.   Определение общеуголовной корыстной преступности 2.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные корыстные преступления. Психологическая характеристика пользы как свойства личности преступника 3. Основные направления, уровни и содержание противодействия общеуголовной корыстной преступности
Изучение и противодействие экономической преступности

Изучение и противодействие экономической преступности

1. Понятие и признаки экономической преступности. Место экономической преступности в структуре теневой экономики 2. Проблема латентности экономических преступлений 3. Факторы экономической преступности. Связь экономической преступности с негативными социально-правовыми явлениями 4. Особенности лиц, совершающих экономические преступления; индивидуальная и групповая психология 5. Общая характеристика системы и субъекты предупреждения экономической преступности в Украине
Особливості детермінації політичної злочинності

Особливості детермінації політичної злочинності

1. Проблеми пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності 2. Класифікація причин та умов політичної злочинності
Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

Політична кримінологія: поняття, предмет, історія розвитку

1. Загальна характеристика політичної кримінології як новітньої галузі кримінологічного знання 2. Характеристика основних підходів до визначення предмету політичної кримінології 3. Структура політичної кримінології та її функції
Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности

Система мер противодействия преступности Правовая основа противодействия преступности: международные и внутригосударственные нормативно-правовые акты. Характеристика действующей государственной программы борьбы с преступностью в Украине
Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности

Стратегии предупреждения преступности
Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований

Методология и методика криминологических исследований. Прогнозирование и планирование в профилактической деятельности 
Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения

Механизм преступного поведения Мотивация преступного поведения Принятие и исполнение решения в механизме преступного поведения Основные типы механизмов преступного поведения Психологические механизмы преступного поведения
Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления

Понятие и классификация причин и условий конкретного преступления Криминогенная значение конкретной жизненной ситуации
Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?