Пошук по сайту
Деструктивное влияние неформальных субкультур

Деструктивное влияние неформальных субкультур

Деструктивное влияние неформальных субкультур Криминогенная   роль   СМИ Страх перед преступностью как криминогенный фактор
Дисфункции социальных институтов

Дисфункции социальных институтов

Дисфункции социальных институтов, организационно-управленческие и социально-экономические факторы преступности Изучение криминогенных аспектов демографических процессов. Урбанизация фактор преступности. Криминогенный влияние миграций населения Ксенофобия как фактор преступности
Социологическое направление в изучении причин преступности

Социологическое направление в изучении причин преступности

Социологическое направление в изучении причин преступности Теории конфликта культур и субкультур Теории конфликта Теория конфликта и девиантность Виктимологическое направление
Причины преступности

Причины преступности

Девиантное (отклоняющееся) поведение Причины преступности Классификация причин и условий преступности Условия преступности Классическая школа уголовного права и криминологии Биологические концепции причин преступности Психологические и психиатрические концепции объяснения преступности
Личность лица, совершающего преступления

Личность лица, совершающего преступления

Личность лица, совершающего преступления: проблемы определения в криминологической науке. Соотношение со смежными понятиями Структура личности лица, совершающего преступление Типология и классификация лиц, совершающих преступления, ее практическое значение Мотивация преступного поведения. Ее составляющие, практическое значение изучения
Показатели преступности: понятие и система

Показатели преступности: понятие и система

Показатели преступности: понятие и система Латентная   преступность:   понятие   и   значение   для   анализа   преступности
Проблемы определения преступности в криминологической науке

Проблемы определения преступности в криминологической науке

Проблемы определения преступности в криминологической науке Практическое значение определения преступности Понятие и признаки преступности Функции   преступности
Понятие криминологии и ее предмета

Понятие криминологии и ее предмета

Понятие криминологии и ее предмета. Основные понятия криминологии История возникновения и развития криминологии как самостоятельной науки Развитие отечественной криминологии: советский и постсоветский период Задачи криминологии определяются целями борьбы с преступностью
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1391
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація