Пошук по сайту
Поняття злочину

Поняття злочину

Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією : воно лежить в основі змісту всіх кримінально-правових норм і інститутів як Загальної, так і Особливої частини КК України і дозволяє відмежувати злочин від інших правопорушень. Поняття злочину не може бути незмінним: воно завжди має відповідати конкретному етапу розвитку суспільства, потребам та інтересам, притаманним саме цьому етапу. 
Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність

Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність

Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема:  територіального;  громадянства;  космополітичного (універсального);  реального.
Умови застосування видачі або передачі злочинця

Умови застосування видачі або передачі злочинця

Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є кримінально караним. 
Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність

Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність

Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні. 
Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність

Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність

Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність яких полягає в тому, що будь-яка держава має право карати діяння, які вчинені іноземцями за межами її території і порушують її кримінальні закони, якщо ці діяння посягають на основні права і свободи її громадян або ставлять під загрозу інтереси держави.
Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність

Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність

Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території України, можуть бути :  громадяни України;  іноземці ;  особи без громадянства. 
Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження

Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження

Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебувають на території України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких відмовлено, якщо діяння, у зв’язку з яким запитується передача кримінального провадження, згідно з КК України визнається злочином.
Особливості та межі зворотної дії у часі окремих різновидів законів України про кримінальну відповідальність

Особливості та межі зворотної дії у часі окремих різновидів законів України про кримінальну відповідальність

Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Особливості визначення часу вчинення окремих різновидів злочинів

Особливості визначення часу вчинення окремих різновидів злочинів

Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності , слід вважати часом вчинення:  злочинів із формальним (у тому числі з «усіченим») складом;  злочинів з усіченим складом;  злочинів із матеріальним складом;    триваючого злочину;    продовжуваного злочину;  злочинів   із   ускладненим   діянням.
Визначення часу вчинення злочину за КК України

Визначення часу вчинення злочину за КК України

Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. 
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1497
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація