Мобільна версія

Політичний процес в ЄС та його особливості, характерні риси

Проблема дефіциту демократії в ЄС

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

Поняття політичної системи ЄС

Функціонування політичної системи ЄС

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

1. Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р.: причини прийняття, порядок розробки, подальші перспективи. Структура і зміст Хартії

2. Основні засади правового положення громадянина ЄС

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

Загальні засади і принципи побудови і функціонування інституційної системи ЄС

Статус Європейської ради. Голова Європейської ради. Компетенція Європейської ради. Порядок роботи Європейської ради. Процедура прийняття рішень

Статус Ради Європейського Союзу. Повноваження Ради Європейського Союзу. Порядок роботи та прийняття рішень Ради Європейського Союзу

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

Європейський парламент: склад, порядок обрання депутатів, повноваження

Судова система Європейського Союзу: загальні принципи функціонування

Європейська рахункова палата – орган фінансового контролю ЄС

Європейський центральний банк, його правовий статус. Склад, структура та повноваження ЄЦБ та ЄСЦБ

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

1. Компетенція Європейського Союзу: структура і зміст. Правові джерела компетенції Європейського Союзу

2. Категорії компетенції ЄС

3. Механізм «просунутого співробітництва» як спосіб делегування державами-членами додаткової компетенції органам ЄС

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

1. Джерела прецедентного права. Роль Суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу

2. Міжнародний договір як джерело права Європейського Союзу. Міжнародні договори Європейського Союзу з третіми державами

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

1. Поняття та особливості права Європейського Союзу. Право Європейського Союзу як правова система, сфера наукового пізнання і навчальна дисципліна

2. Сфера дії права Європейського Союзу

3. Джерела права ЄС. Класифікація джерел права Європейського Союзу. Система джерел права Європейського Союзу

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

1. Європейський Союз – інтеграційне об'єднання держав і народів Європи. Правова природа Європейського Союзу

2. Цілі створення та діяльності ЄС

3. Склад Європейського Союзу: вимоги до держав. Територіальна сфера діяльності Європейського Союзу. Території держав-членів Європейського Союзу, що не ввійшли до складу Європейського Союзу. Особливості правового режиму «заморських територій»

4. Офіційні мови ЄС. Офіційні символи ЄС: гімн, прапор

5. Концепція «Європа громадян». Інститут громадянства Європейського Союзу і його значення

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше

1. Передумови інтеграційних процесів в Західній Європі та еволюція ідеї європейської єдності

2. Заснування та розвиток Європейських співтовариств

3. Модернізація Європейського Союзу у зв’язку з набуттям чинності Лісабонського договору 2007 р.

4. Періодизація історії європейської інтеграції

Категорія: Право ЄС (Семінари)
Детальніше