Пошук по сайту

Соціально-політичне прогнозування (Шпаргалки)

1. Поняття соціального та політичного прогнозу

2. Основні етапи соціально-політичного дослідження: збір первинних даних, зведення і групування даних, розрахунок узагальнювальних показників і індексів. Алгоритми обробки первинних даних

3. Поняття методики вироблення прогнозів

4. Основні типи та напрями політичного прогнозування

5. Типи прогнозів: пошуковий, нормативний, вірогіднісний та ін. Основні напрями прогнозування, його етапи

6. Методологія політичного прогнозування

7. Інформація як особливий ресурс наукової діяльності

8. Інформація в структурі соціально-політичного прогнозування

9. Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників

10. Основні характеристики складу населення: демографічні, національні, поселенські і професійні характеристики

11. Експертні методики соціально-політичного прогнозування

12. Футурологія: співвідношення з прогнозуванням

13. Переваги і недоліки застосування методики експертних оцінок в прогнозуванні

14. Ситуативний аналіз. Визначення

15. Експертна нарада як особливий вид колективної експертизи у сфері соціально-політичного прогнозування

16. Квантифіковані методики обробки і аналізу соціально-політичної інформації: визначення та типологія

17. Особливості статистики соціально-політичного життя

18. Електоральна статистика. Джерела даних, графічні методи представлення даних

19. Тренди політичного та соціально-економічного розвитку

20. Аксіологічна модифікація теорії ігор В.О.Лефевра

21. Трансактний аналіз та прогноз соціально-політичної взаємодії

22. Теорія демографічного переходу

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1269
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація