Пошук по сайту
Органы государственного контроля и инспекции в АПК

Органы государственного контроля и инспекции в АПК

 1. Система и полномочия государственных органов, осуществляющих регулирование сельского хозяйства
 2. Органы государственного контроля и инспекции в АПК
Государственное регулирование сельского хозяйства в Украине

Государственное регулирование сельского хозяйства в Украине

 1. Понятие, сущность и принципы государственного регулирования сельского хозяйства и их правовое закрепление
 2. Правовые основы государственной регулятивной деятельности в сельском хозяйстве
 3. Формы и методы регулятивной деятельности государственных органов в сельском хозяйстве
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

 1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в аграрном секторе
Правовое регулирование приватизации в АПК

Правовое регулирование приватизации в АПК

 1. Правовое регулирование приватизации в АПК
 2. Правовое регулирование паевания земли и имущества
Общая характеристика правового регулирования рыночных преобразований на селе

Общая характеристика правового регулирования рыночных преобразований на селе

 1. Общая характеристика правового регулирования рыночных преобразований на селе
Общая характеристика правового положения граждан как субъектов аграрных правоотношений

Общая характеристика правового положения граждан как субъектов аграрных правоотношений

 1. Общая характеристика правового положения граждан как субъектов аграрных правоотношений
 2. Членства в сельскохозяйственных предприятиях кооперативного типа. Правовой статус их членов
 3. Понятие права учредительства и права участия граждан в аграрных предприятиях корпоративного типа
 4. Особенности правосубъектности межхозяйственных предприятий и объединений
Понятие субъектов аграрного права и их классификация

Понятие субъектов аграрного права и их классификация

 1. Понятие субъектов аграрного права и их классификация
 2. Правосубъектность аграрных предприятий кооперативного и корпоративного типов
 3. Правовой статус государственных сельскохозяйственных предприятий
 4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий кооперативного и корпоративного типа и государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий
 5. Правовой статус крестьянских (фермерских) и частно-арендных предприятий
Понятие, особенности и классификация источников аграрного права

Понятие, особенности и классификация источников аграрного права

Понятие, особенности и классификация источников аграрного права
Конституция Украины как Основной Закон составляет фундамент для развития аграрного права
Законы - основные источники аграрного права
Основные методы правового регулирования аграрного права

Основные методы правового регулирования аграрного права

 1. Основные методы правового регулирования аграрного права
 2. Принципы аграрного права Украины
 3. Аграрное право как отрасль юридической науки
 4. Система аграрного права Украины
Аграрное право как отрасль права

Аграрное право как отрасль права

 1. Аграрное право как отрасль права, его исторические истоки и особенности
 2. Предмет аграрного права Украины: его содержание и особенности
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1497
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація