Органы государственного контроля и инспекции в АПК

Органы государственного контроля и инспекции в АПК

Система и полномочия государственных органов, осуществляющих регулирование сельского хозяйства Органы государственного контроля и инспекции в АПК
Государственное регулирование сельского хозяйства в Украине

Государственное регулирование сельского хозяйства в Украине

Понятие, сущность и принципы государственного регулирования сельского хозяйства и их правовое закрепление Правовые основы государственной регулятивной деятельности в сельском хозяйстве Формы и методы регулятивной деятельности государственных органов в сельском хозяйстве
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в аграрном секторе
Правовое регулирование приватизации в АПК

Правовое регулирование приватизации в АПК

Правовое регулирование приватизации в АПК Правовое регулирование паевания земли и имущества
Общая характеристика правового регулирования рыночных преобразований на селе

Общая характеристика правового регулирования рыночных преобразований на селе

Общая характеристика правового регулирования рыночных преобразований на селе
Общая характеристика правового положения граждан как субъектов аграрных правоотношений

Общая характеристика правового положения граждан как субъектов аграрных правоотношений

Общая характеристика правового положения граждан как субъектов аграрных правоотношений Членства в сельскохозяйственных предприятиях кооперативного типа. Правовой статус их членов Понятие права учредительства и права участия граждан в аграрных предприятиях корпоративного типа Особенности правосубъектности межхозяйственных предприятий и объединений
Понятие субъектов аграрного права и их классификация

Понятие субъектов аграрного права и их классификация

Понятие субъектов аграрного права и их классификация Правосубъектность аграрных предприятий кооперативного и корпоративного типов Правовой статус государственных сельскохозяйственных предприятий Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий кооперативного и корпоративного типа и государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий Правовой статус крестьянских (фермерских) и частно-арендных предприятий
Понятие, особенности и классификация источников аграрного права

Понятие, особенности и классификация источников аграрного права

Понятие, особенности и классификация источников аграрного права Конституция Украины как Основной Закон составляет фундамент для развития аграрного права Законы - основные источники аграрного права
Основные методы правового регулирования аграрного права

Основные методы правового регулирования аграрного права

Основные методы правового регулирования аграрного права Принципы аграрного права Украины Аграрное право как отрасль юридической науки Система аграрного права Украины
Аграрное право как отрасль права

Аграрное право как отрасль права

Аграрное право как отрасль права, его исторические истоки и особенности Предмет аграрного права Украины: его содержание и особенности
Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?