Мобільна версія

1. Політичний конфлікт

2. Соціальний конфлікт

3. Економічний конфлікт

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

1. Психологічний фактор в умовах політичного конфлікту

2. Стереотип: визначення, підходи до розуміння та їх роль в політичному конфлікті

3. Характеристика конфліктного сприймання та поведінки

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

1. Формаційна класифікація (К.Маркс) та технологічна (С. Ліпсет) класифікація типів суспільства

2. Типи суспільства за рівнем відкритості (К. Поппер)

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

1. Типологія політичних конфліктів за ступенем та характером нормативної регуляції, формою та ступенем публічності

2. Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів

3. Типологія політичних конфліктів Д. Дена

4. Типологія політичних конфліктів А. Раппопорта

5. Типологія політичних конфліктів М. Дойча

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

Теорія психічних фрустрацій, як основи конфліктної поведінки Фрейда

Р. Дарендорф про роль конфлікту в житті суспільства

Сучасні політологічні теорії конфлікту (Дюверже, Бурдьє, Боулдінга, Аптера, Габермаса, Ален Турена, концепції нового соц. конфілкту)

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

Конфліктологія: визначення, об’єкт, предмет. Методи та функції конфліктології

Функціональна теорія Г. Зіммеля. Структурний функціоналізм (Т. Парсонс)

Теорія позитивно-функціонального конфлікту Л. Козера

Р. Дарендорф про роль конфлікту в житті суспільства

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

Внутрішньодержавні конфлікти, повстання, путч, заколот, політичний страйк

Особливості політичного життя України з точки зору політичної конфліктології

Шляхи вирішення внутрішньодержавних політичних конфліктів

Міжнародний політичний конфлікт

Основні міжнародно-політичні конфлікти сучасності

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

Конфлікт (від лат. сonflictus) у буквальному розумінні слова означає “зіткнення”. Конфлікти супроводжують людство протягом усього історичного шляху, впродовж усього життя людини (конфлікти з природою, між родами та племенами, між бідними та багатими, між різними політичними силами, державами, у виробничих колективах, сім’ї)...

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

Прогнозування конфліктів

Запобігання конфліктам

Регулювання конфліктів. Психологічні технології вирішення конфлікту

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше

Конфліктогени у  спілкуванні

Структурний аналіз особистості Берна

Стилі поведінки у конфлікті: поступка, компроміс, суперництво, ухиляння, співробітництво

Тактики конфліктної взаємодії

Категорія: Конфліктологія (Семінари)
Детальніше