Государственное право зарубежных стран (Лекция)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


Кафедра конституционного
 и международного права


 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

 

по учебной дисциплине


"Государственное право зарубежных стран"


Составитель:

Старший преподаватель кафедры конституционного
 и международного права НАВС - В.В. Редькин

 

Киев - 2014

 


 

Тема 1. Государственное (конституционное) право зарубежных стран и его правовая основа

Введение

1. Предмет и методы государственного права зарубежных стран

2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран как отрасль права, наука, учебная дисциплина

3. Система отрасли конституционного права

4. Субъекты конституционного права

5. Источники конституционного права зарубежных стран

6. Основные черты и особенности конституций зарубежных стран, их классификация


Тема 2. Формы государства в зарубежных странах

Введение

1. Понятие и классификация форм государства

2. Формы правления в зарубежных странах

2. А) Особенности монархической формы правления

2. Б) Республиканская форма правления

3. Особые формы правления

3.1. Формы государственного устройства

3.1 А) Унитарная форма государственного устройства

3.1 Б) Федерация

3.2. Политические режимы, их разновидности


Тема 3. Органы законодательной власти в зарубежных странах

Введение

1. Понятие и этапы развития парламента и парламентаризма. Место и роль парламентов в системе власти в зарубежных странах

2. Классификация парламентов

3. Структура парламентов

4. Формирования парламентов

5. Прекращение полномочий парламентов

6. Полномочия парламента

7. Законодательный процесс

8. Конституционно-правовой статус депутата в зарубежных странах

Вывод


Источник информации: www.naiau.kiev.ua

Статистика
1  
Всього матеріалів 4304
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наши партнеры
Обновления new
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України
  • Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Стаття 6 Основного Закону України передбачає поділ на
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: класифікація
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права можна згрупувати за різними критеріями: за змістом та сферою поширення, за формою нормативного
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права - це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв'язки, що панують у суспільстві
  • Призначення, завдання, мета цивільного судочинства
  • Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених ЦПК України
  • Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні
  • Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів
Информация
Голосование
Чи отримуєте Ви стипендію?