Поиск по сайту
Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні

Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні

Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 МК України.
Загальні положення щодо митного оформлення: митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України

Загальні положення щодо митного оформлення: митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, здійснюється першочергово. На товари, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, допускається подання попередньої або тимчасової декларації за правилами
Загальні положення щодо митного оформлення: мета, місце, час, початок, мова

Загальні положення щодо митного оформлення: мета, місце, час, початок, мова

Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.
Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення передбачених у Митному кодексі України

Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення передбачених у Митному кодексі України

Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, перетинання меж зони митного контролю громадянами, які не перетинають митний кордон України
Види адміністративних стягнень за порушення митних правил: попередження; штраф; конфіскація товарів, транспортних засобів

Види адміністративних стягнень за порушення митних правил: попередження; штраф; конфіскація товарів, транспортних засобів

Попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних правил. Конфіскація товарів, транспортних засобів, визначених МК України, може застосовуватися як основне і як додаткове адміністративне стягнення.
Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них

Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений МК України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів.
Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді

Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді

Відповідно до законів України органи доходів і зборів з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів.
Система управління ризиками

Система управління ризиками

Управління ризиками - це робота органів доходів і зборів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосування цих заходів. Під ризиком  розуміється ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.
Особливі процедури митного контролю

Особливі процедури митного контролю

Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється МК України, іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Незастосування окремих форм митного контролю не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.
Митні експертизи

Митні експертизи

Нормативи взяття проб (зразків) товарів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 623
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
На якому ти курсі ?