Уголовное право (Шпаргалки)

Шпаргалки - Кримінальне право (Загальна частина)


1. Наука уголовного права, ее содержание и задачи

2. Понятие и предмет уголовного права

3. Принципы уголовного права (общие и специальные)

4. Общая характеристика уголовного законодательства Украины

5. Понятие уголовного закона, его черты и значение

6. Построение уголовного закона, структура статей УК

7. Понятие и виды диспозиций статей Особенной части УК

8. Толкование уголовного закона, его виды и приемы

9. Действие уголовного закона во времени

10. Обратная сила уголовного закона во времени

11. Действие уголовного закона в пространстве

12. Действие уголовного закона по кругу лиц

13. Действие уголовного закона в пространстве

14. Понятие и признаки преступления

15. Классификация преступлений в теории уголовного права и законодательстве

16. Уголовно-правовые отношения (содержание, субъекты)

17. Понятие уголовной ответственности в теории уголовного права

18. Основания уголовной ответственности в теории Крым. права и по уголовному законодательству

19. Понятие состава преступления, его элементы и признаки

20. Объект преступления и его виды

21. Понятие предмета преступления и его соотношение с объектом преступления

22. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления

23. Понятие общественно опасного деяния и его признаки

24. Понятие уголовно-правового бездействия, условия ответственности

25. Понятие и виды общественно опасных последствий преступления

26. Понятие причинной связи и его значение в уголовном праве. Теории причинной связи

27. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления, их значение

28. Понятие места совершения преступления, его значение

29. Понятие и признаки субъекта преступления

30. Вменяемость и ограниченная вменяемость субъекта преступления

31. Возраст уголовной ответственности

32. Понятие и виды специального субъекта преступления

33. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления

34. Понятие и содержание вины в уголовном праве

35. Понятие и виды умысла в уголовном законодательстве

36. Умысел и его виды в теории уголовного права

37. Преступная самонадеянность, ее критерии

38. Неосторожность и ее виды

39. Преступная небрежность, ее критерии

40. Случай (казус) и его отличие от преступной небрежности

41. Преступления с двумя формами вины

42. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации

43. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве

44. Понятие и виды стадий совершения преступления

45. Уголовная ответственность за приготовление к совершению преступлений

46. Понятие и виды покушения на совершение преступления

47. Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до конца, его отличие от действующего раскаяния

48. Понятие и признаки соучастия в уголовном праве

49. Виды соучастников, критерии их выделения

50. Подстрекатель, как вид соучастников

51. Исполнитель преступления

52. Пособник как вид соучастника совершения преступления

53. Организатор совершения преступления

54. Формы соучастия, критерии их выделения

55. Соучастие в преступлении со специальным субъектом

56. Эксцесс исполнителя, правовые последствия

57. Понятие и виды причастности к преступлению

58. Понятие и виды единого (единичного) преступления

59. Понятие множественности преступлений, ее виды

60. Понятие и виды повторности преступлений

61. Совокупность преступлений - вид множественности

62. Рецидив преступления и его виды

63. Понятие необходимой обороны в уголовном праве

64. Задержание лица, совершившего преступление, условия правомерности

65. Физическое или психическое принуждение, их уголовно-правовое значение

66. Понятие крайней необходимости, условия правомерности

67. Деяние, связанное с риском, - обстоятельство, исключающее преступность деяния

68. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности

69. Давность привлечения к уголовной ответственности

70. Понятие наказания и его цели по уголовному законодательству Украины

71. Система наказаний, классификация видов наказаний

72. Штраф как вид наказания

73. Лишение воинского, специального звания, ранга, чина, квалификационного класса

74. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

75. Общественные работы как вид уголовного наказания

76. Общие начала назначения наказания

77. Назначение наказания по совокупности преступлений

78. Назначение наказания по совокупности приговоров

Статистика
0  
Всього матеріалів 4286
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 15
Наші партнери
Оновлення new
  • Вступна кампанія в серпні: основні дати, які варто знати
  • В цьому місяці вступна кампанія для абітурієнтів підходить до фіналу. Ті, хто прагнуть вступити на спеціаліста на базі 11 і 9 класів до середини
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?