Пошук по сайту

Кримінальне право (Шпаргалки)

1. Наука кримінального права, її зміст та завдання

2. Поняття і предмет кримінального права

3. Принципи кримінального права (загальні та спеціальні)

4. Загальна характеристика кримінального законодавства України

5. Поняття кримінального закону, його риси і значення

6. Побудова кримінального закону, структура статей КК

7. Поняття і види диспозицій статей Особливої частини КК

8. Тлумачення кримінального закону, його види та прийоми

9. Дія кримінального закону в часі

10. Зворотна дія кримінального закону в часі

11. Дія кримінального закону в просторі

12. Дія кримінального закону по колу осіб

13. Дія кримінального закону в просторі

14. Поняття та ознаки злочину

15. Класифікація злочинів в теорії кримінального права і законодавстві

16. Кримінально-правові відносини (зміст, суб'єкти)

17. Поняття кримінальної відповідальності в теорії кримінального права

18. Підстави кримінальної відповідальності в теорії Крим. права і за кримінальним законодавством

19. Поняття складу злочину, його елементи і ознаки

20. Об'єкт злочину і його види

21. Поняття предмета злочину та його співвідношення з об'єктом злочину

22. Поняття та ознаки об'єктивної сторони складу злочину

23. Поняття суспільно небезпечного діяння і його ознаки

24. Поняття кримінально-правової бездіяльності, умови відповідальності

25. Поняття і види суспільно небезпечних наслідків злочину

26. Поняття причинного зв'язку і його значення в кримінальному праві. Теорії причинного зв'язку

27. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину, їх значення

28. Поняття місця вчинення злочину, його значення

29. Поняття та ознаки суб'єкта злочину

30. Осудність і обмежена осудність суб'єкта злочину

31. Вік кримінальної відповідальності

32. Поняття і види спеціального суб'єкта злочину

33. Поняття та ознаки суб'єктивної сторони складу злочину

34. Поняття і зміст вини в кримінальному праві

35. Поняття і види умислу в кримінальному законодавстві

36. Намір та її види в теорії кримінального права

37. Злочинна самовпевненість, її критерії

38. Необережність та її види

39. Злочинна недбалість, її критерії

40. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості

41. Злочини з двома формами вини

42. Мотив і мета злочину, їх значення для кваліфікації

43. Юридична і фактична помилки в кримінальному праві

44. Поняття і види стадій вчинення злочину

45. Кримінальна відповідальність за готування до вчинення злочинів

46. Поняття і види замаху на вчинення злочину

47. Поняття та ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця, його відмінність від чинного каяття

48. Поняття та ознаки співучасті у кримінальному праві

49. Види співучасників, критерії їх виділення

50. Підбурювач, як вид співучасників

51. Виконавець злочину

52. Пособник як вид співучасника скоєння злочину

53. Організатор вчинення злочину

54. Форми співучасті, критерії їх виділення

55. Співучасть у злочині зі спеціальним суб'єктом

56. Ексцес виконавця, правові наслідки

57. Поняття і види причетності до злочину

58. Поняття і види єдиного (одиничного) злочину

59. Поняття множинності злочинів, її види

60. Поняття і види повторності злочинів

61. Сукупність злочинів - вид множинності

62. Рецидив злочину і його види

63. Поняття необхідної оборони в кримінальному праві

64. Затримання особи, яка вчинила злочин, умови правомірності

65. Фізичний або психічний примус, їх кримінально-правове значення

66. Поняття крайньої необхідності, умови правомірності

67. Діяння, пов'язане з ризиком, - обставина, що виключає злочинність діяння

68. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності

69. Давність притягнення до кримінальної відповідальності

70. Поняття покарання та його мети за кримінальним законодавством України

71. Система покарань, класифікація видів покарань

72. Штраф як вид покарання

73. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу

74. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

75. Громадські роботи як вид кримінального покарання

76. Загальні засади призначення покарання

77. Призначення покарання за сукупністю злочинів

78. Призначення покарання за сукупністю вироків

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1267
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація