Права и обязанности сельскохозяйственных землепользователей

Права и обязанности сельскохозяйственных землепользователей

Права и обязанности сельскохозяйственных землепользователей
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения как объект правового регулирования Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения
Органы, которые решают земельные споры, порядок их рассмотрения и решения

Органы, которые решают земельные споры, порядок их рассмотрения и решения

Органы, которые решают земельные споры, порядок их рассмотрения и решения
Условия и порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям

Условия и порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям

Условия и порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям Причины возникновения, основные виды и правовые основания решения земельных споров
Общая характеристика гарантий прав на землю

Общая характеристика гарантий прав на землю

Общая характеристика гарантий прав на землю Способы защиты прав на земельные участки Правовое обеспечение возмещения убытков собственникам земли и землепользователям
Условия прекращения права постоянного землепользования

Условия прекращения права постоянного землепользования

Условия прекращения права постоянного землепользования Порядок согласования изъятия и выкупа земельных участков
Общие основания прекращения права собственности на землю

Общие основания прекращения права собственности на землю

Общие основания прекращения права собственности на землю и права пользования земельным участком Способы и порядок прекращения права собственности на землю и права пользования земельным участком Особенности применения специальных оснований прекращения права собственности на землю
Правовое регулирование залога земельных участков

Правовое регулирование залога земельных участков

Правовое регулирование залога земельных участков Особенности наследования земельных участков
Понятие и особенности гражданско-правового оборота земельных участков

Понятие и особенности гражданско-правового оборота земельных участков

1. Понятие и особенности гражданско-правового оборота земельных участков 2. Виды и содержание гражданско-правовых договоров относительно земельных участков 3. Отдельные виды договоров относительно земельных участков
Право концессионного землепользования

Право концессионного землепользования

4.   Право концессионного землепользования 5.   Права и обязанности землепользователей
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 22
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?