Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Державне право зарубіжних країн (Лекція)

Лекція № 1. Поняття конституційного права зарубіжних країн

1. Конституційне право як галузь права в зарубіжних країнах. Предмет і метод конституційно-правового регулювання

2. Система конституційного права зарубіжних країн

3. Суб’єкти конституційного права

4. Конституційно-правова відповідальність

5. Конституційне право зарубіжних країн як наука

6. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

Лекція № 2. Конституції та інші джерела конституційного права зарубіжних країн

1. Поняття, суть і структура конституцій

2. Основні риси конституцій. Загальне і особливе в конституціях зарубіжних країн

3. Класифікація конституцій

4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції

5. Інші джерела конституційного права: конституційні, органічні й надзвичайні (спеціальні) закони, регламенти, судовий прецедент, конституційно-правовий звичай тощо

Лекція № 3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах

1. Інститут громадянства. Способи набуття і припинення громадянства в зарубіжних країнах

2. Режим іноземців. Інститут політичного притулку та екстрадиції (видачі)

3. Права і свободи в теорії конституціоналізму

4. Принципи конституційного статусу особи

5. Конституційні права і свободи: поняття, класифікація та їх характеристика

6. Виборче право як суб’єктивне право громадян

Лекція № 4. Форма держави в конституційному праві й політичний режим

1. Форма державного правління: поняття і види. Основні риси монархій і республік. Змішані форми правління

2. Поняття політико-територіального устрою. Унітарна держава: поняття і характерні риси. Федерація: поняття, характерні ознаки. Автономні утворення у зарубіжних державах

3. Політичний режим: поняття і види

Лекція № 5. Політичні партії і партійні системи

1. Поняття і сутність політичних партій

2. Виникнення і розвиток політичних партій

3. Партійні системи

4. Класифікація політичних партій

5. Ідеологія, програми, передвиборні платформи та основні функції політичних партій

6. Інституалізація політичних партій

Лекція № 6. Вибори і референдум у зарубіжних країнах

1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання

2. Виборче право та його основні принципи

3. Виборчий процес, його основні стадії. Гарантії законності виборчих дій

4. Виборчі системи

5. Референдум у зарубіжних країнах

Лекція № 7. Парламент

1. Поняття парламенту і парламентаризму

2. Статус депутатів. Депутатський імунітет, депутатський індемнітет

3. Структура парламенту, організація й компетенція його палат

4. Комісії (комітети) як елемент структури парламентів. Керівництво палат

5. Компетенція парламентів. Законодавчий процес у парламентах. Делегування повноважень

6. Парламенти і бюджет

7. Розпуск парламентів (палат). Відповідальність депутатів

8. Допоміжний апарат парламенту: структура і функції

Лекція № 8. Глава держави в зарубіжних країнах

1. Поняття інституту глави держави. Конституційно-правовий статус глави держави в зарубіжних країнах

2. Особливості правового положення монарха. Порядок заміщення монарха. Повноваження монарха в умовах різних форм правління

3. Президент республіки. Порядок виборів президентів. Строк повноважень президента. Порядок заміщення президента. Повноваження президента. Право вето. Імпічмент

4. Інститут контрасигнування, акти президента

Лекція № 9. Уряд та державний апарат

1. Місце уряду в системі вищих органів державної влади. Органи виконавчої влади

2. Порядок формування, структура і організація урядів. Прем’єр-міністр

3. Функції урядів. Компетенція урядів. Делеговане законодавство. Урядова правотворчість

4. Політична і юридична відповідальність урядів (органів виконавчої влади). Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Відставка уряду

Лекція № 10. Судова влада та конституційний контроль у зарубіжних країнах

1. Судова влада в зарубіжних країнах. Види судових органів та судові системи

2. Порядок формування судів в зарубіжних країнах. Загальні суди

3. Поняття конституційного контролю (нагляду)

4. Види і способи організації конституційного контролю

5. Компетенція органів конституційного контролю

6. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю

Лекція № 11. Муніципальні системи зарубіжних країн

1. Моделі місцевих органів самоврядування в зарубіжних країнах

2. Порядок організації, структура і функції муніципальних органів

3. Адміністративно-територіальний поділ

4. Особливості муніципальних виборів

5. Структура та повноваження муніципальних рад. Виконавчі органи та їх види

Лекція № 12. Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки

1. Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 року. Принципи державного управління. Біль про права. Поправки. Порядок внесення поправок. Захист особистих свобод

2. Вищі органи державної влади. Конгрес. Вимоги до членів Конгресу. Правове положення і компетенція Палати представників і Сенату. Посадові особи Конгресу. Законодавчий процес. Право Конгресу на розслідування

3. Президент. Виконавчий апарат при президенті

4. Судова влада. Верховний суд. Апеляційні і окружні суди. Спеціальні суди

5. Американський федералізм

6. Місцеве самоврядування та управління

Лекція № 13. Основи конституційного права Франції

1. Конституція Франції 1958 року та її особливості

2. Правове регулювання громадських об’єднань. Вибори і референдум

3. Вищі органи державної влади. Парламент: структура, строк повноважень, компетенція. Обмеження прав парламенту за Конституцією 1958 року

4. Повноваження Президента. Уряд

5. Регіональне і місцеве управління та самоврядування

6. Судова влада. Конституційна рада

Лекція № 14. Основи конституційного права Федеративної Республіки Німеччини

1. Конституція Федеративної Республіки Німеччини 1949 року. Основні права

2. Основи державного ладу. Партії та вибори. Референдум

3. Вищі органи державної влади. Федеральний президент: порядок обрання, строк повноважень. Бундестаг і бундесрат. Федеральний уряд

4. Судова система. Федеральний конституційний суд

5. Федералізм і самоврядування в ФРН. Комунальне самоврядування