Поиск по сайту
Лекція № 1. "Поняття конституційного права зарубіжних країн”

Лекція № 1. "Поняття конституційного права зарубіжних країн”

Лекція № 1. "Поняття конституційного права зарубіжних країн” План: 1. Конституційне право як галузь права в зарубіжних країнах. Предмет і метод конституційно-правового регулювання 2. Система конституційного права зарубіжних країн 3. Суб’єкти конституційного права 4. Конституційно-правова відповідальність 5. Конституційне право зарубіжних країн як наука 6. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна  
Лекція № 2. “Конституції та інші джерела конституційного права зарубіжних країн”

Лекція № 2. “Конституції та інші джерела конституційного права зарубіжних країн”

Лекція № 2. "Конституції та інші джерела конституційного права зарубіжних країн” План:   1. Поняття, суть і структура конституцій. 2. Основні риси конституцій. Загальне і особливе в конституціях зарубіжних країн. 3. Класифікація конституцій. 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції. 5. Інші джерела конституційного права: конституційні, органічні й надзвичайні (спеціальні) закони, регламенти, судовий прецедент, конституційно-правовий звичай тощо.
Лекція № 3. "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах”

Лекція № 3. "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах”

Лекція № 3. "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах" План: 1. Інститут громадянства. Способи набуття і припинення громадянства в зарубіжних країнах. 2. Режим іноземців. Інститут політичного притулку та екстрадиції (видачі). 3. Права і свободи в теорії конституціоналізму. 4. Принципи конституційного статусу особи. 5. Конституційні права і свободи: поняття, класифікація та їх характеристика. 6. Виборче право як суб’єктивне право
Лекция № 4. “Форма держави в конституційному праві й політичний режим”

Лекция № 4. “Форма держави в конституційному праві й політичний режим”

Лекція № 4. "Форма держави в конституційному праві й політичний режим” План:   1. Форма державного правління: поняття і види. Основні риси монархій і республік. Змішані форми правління. 2. Поняття політико-територіального устрою. Унітарна держава: поняття і характерні риси. Федерація: поняття, характерні ознаки. Автономні утворення у зарубіжних державах. 3. Політичний режим: поняття і види.
Лекція № 5. "Політичні партії і партійні системи”

Лекція № 5. "Політичні партії і партійні системи”

Лекція № 5. "Політичні партії і партійні системи" План:  1. Поняття і сутність політичних партій. 2. Виникнення і розвиток політичних партій. 3. Партійні системи. 4. Класифікація політичних партій. 5. Ідеологія, програми, передвиборні платформи та основні функції політичних партій. 6. Інституалізація політичних партій
Лекція № 6. “Вибори і референдум у зарубіжних країнах”

Лекція № 6. “Вибори і референдум у зарубіжних країнах”

Лекція № 6. "Вибори і референдум у зарубіжних країнах" План: 1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання. 2. Виборче право та його основні принципи. 3. Виборчий процес, його основні стадії. Гарантії законності виборчих дій. 4. Виборчі системи. 5. Референдум у зарубіжних країнах.
Лекція № 7. “Парламент”

Лекція № 7. “Парламент”

Лекція № 7. "Парламент" План: 1. Поняття парламенту і парламентаризму. 2. Статус депутатів. Депутатський імунітет, депутатський індемнітет. 3. Структура парламенту, організація й компетенція його палат. 4. Комісії (комітети) як елемент структури парламентів. Керівництво палат. 5. Компетенція парламентів. Законодавчий процес у парламентах. Делегування повноважень. 6. Парламенти і бюджет. 7. Розпуск парламентів (палат). Відповідальність депутатів. 8. Допоміжний
Лекція № 8. "Глава держави в зарубіжних країнах”

Лекція № 8. "Глава держави в зарубіжних країнах”

Лекція № 8. "Глава держави в зарубіжних країнах” План: 1. Поняття інституту глави держави. Конституційно-правовий статус глави держави в зарубіжних країнах. 2. Особливості правового положення монарха. Порядок заміщення монарха. Повноваження монарха в умовах різних форм правління. 3. Президент республіки. Порядок виборів президентів. Строк повноважень президента. Порядок заміщення президента. Повноваження президента. Право вето. Імпічмент. 4. Інститут контрасигнування, акти президента.
Лекція № 9. "Уряд та державний апарат”

Лекція № 9. "Уряд та державний апарат”

Лекція № 9. "Уряд та державний апарат" План: 1. Місце уряду в системі вищих органів державної влади. Органи виконавчої влади. 2. Порядок формування, структура і організація урядів. Прем’єр-міністр. 3. Функції урядів. Компетенція урядів. Делеговане законодавство. Урядова правотворчість. 4. Політична і юридична відповідальність урядів (органів виконавчої влади). Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Відставка уряду.
Лекція № 10. “Судова влада та конституційний контроль у зарубіжних країнах»

Лекція № 10. “Судова влада та конституційний контроль у зарубіжних країнах»

Лекція № 10. "Судова влада та конституційний контроль у зарубіжних країнах" План: 1. Судова влада в зарубіжних країнах. Види судових органів та судові системи. 2. Порядок формування судів в зарубіжних країнах. Загальні суди. 3. Поняття конституційного контролю (нагляду). 4. Види і способи організації конституційного контролю. 5. Компетенція органів конституційного контролю. 6. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю.
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 370
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Оцініть сайт