Пошук по сайту

Право Європейського Союзу (Шпаргалки)

1. Поняття та особливості права Європейського Союзу

2. Співвідношення права Європейського Союзу з європейським, національним та міжнародним правом

3. Право Європейського Союзу як сфера наукового пізнання та навчальна дисципліна

4. Цінності права Європейського Союзу, їх система та спосіб фіксації

5. Сфера дії права Європейського Союзу

6. Загальна характеристика джерел права ЄС

7. «Первинне право» ЄС – поняття, види та особливості

8. Міжнародні договори ЄС

9. «Вторинне право» ЄС – поняття, види та особливості

10. Гармонізація та уніфікація законодавства країн-членів ЄС

11. Прецедентне право Європейського Союзу

12. Принципи права Європейського Союзу: поняття, класифікація та значення

13. Функціональні принципи права ЄС: верховенство та пряма дія права ЄС

14. Причини європейської інтеграції та її етапи

15. Історична ретроспектива ідей європейської єдності

16. Паризький договір 1951 р. Європейське об’єднання вугілля і сталі

17. Договір про створення Європейського економічного співтовариства (Римський договір 1957 р.)

18. Єдиний Європейський Акт 1986 р.

19. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір 1992 р.)

20. Роль Амстердамського договору (1997 р.) в еволюції ЄС

21. Ніццький договір 2001 р.: значення та зміст

22. Хартія Європейського Союзу про основні права (2000 р.): причини прийняття, структура, зміст

23. Договір про Конституцію для Європи. Причини неуведення його в дію

24. Лісабонський договір 2007 р.

25. Європейський Союз як інтеграційне об’єднання. Цілі створення та діяльності ЄС

26. Погляди на правову природу Європейського Союзу

27. Склад Європейського Союзу. Особливості правового режиму «заморських територій»

28. Процедура прийняття до ЄС нових держав-членів. Перспектива розширення ЄС

29. Офіційні мови ЄС. Символи ЄС

30. Компетенція Європейського Союзу. Джерела компетенції Європейського Союзу

31. Категорії компетенції ЄС

32. Механізм «просунутого співробітництва» в ЄС

33. Особливості компетенції ЄС у сфері внутрішнього ринку

34. Загальна характеристика інституційної системи ЄС

35. Європейська рада, її склад та компетенція

36. Склад та структура Європейського парламенту

37. Компетенція Європейського парламенту

38. Порядок роботи Європейського парламенту

39. Процедура проведення парламентських виборів в ЄС

40. Склад і структура Ради ЄС

41. Компетенція Ради ЄС

42. Порядок роботи Ради ЄС

43. Склад і структура Європейської комісії

44. Компетенція Європейської комісії

45. Порядок роботи Європейської комісії

46. Рахункова палата: склад, структура, функції, порядок роботи

47. Судова система ЄС та її складові

48. Суд як вища ланка судової системи ЄС. Склад і структура Суду

49. Компетенція Суду (вищої ланки судової системи ЄС)

50. Трибунал Суду ЄС: склад і компетенція

51. Спеціалізовані трибунали Суду ЄС

52. Європейський центральний банк

53. Законодавча процедура в ЄС, її суб’єкти та різновиди

54. Бюджетне регулювання в ЄС: прийняття бюджету ЄС, суб’єкти бюджетного процесу

55. Правовий статус людини та громадянина, його особливості та джерела

56. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Європейському Союзі

57. Інститут громадянства Європейського Союзу і його значення

58. Інституційний механізм Євросоюзу у сфері захисту прав людини

59. Правові основи спільної зовнішньої політики та політики безпеки

60. Інституційний механізм та порядок ухвалення рішень в зовнішньополітичній сфері ЄС

61. Особливості посади та повноважень Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

62. Спільна оборонна політика. Європейська оборонна агенція

63. Європейська політика сусідства

64. Порядок перетинання внутрішніх і зовнішніх кордонів держав-членів ЄС. Шенгенські угоди

65. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: цілі та принципи, юридичні особливості

66. Інституційний механізм Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

67. Значення та перспективи виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

68. Політична система ЄС: поняття, характерні риси, структура, функціонування

69. Політичний процес в ЄС: його особливості, характерні риси

70. Політичні партії європейського рівня: особливості правового статусу, їх створення та діяльність

71. Проблема дефіциту демократії в ЄС

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1269
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація