Поиск по сайту
Тема 11. Україна – незалежна держава

Тема 11. Україна – незалежна держава

Тема 11. Україна – незалежна держава 1. УРСР на завершальному етапі системної кризи СРСР. "Перебудова” та її наслідки. 2. Україна – незалежна держава: проблеми становлення.
Тема 10. Україна в умовах командно-адміністративної системи СРСР (1945—1985 рр.)

Тема 10. Україна в умовах командно-адміністративної системи СРСР (1945—1985 рр.)

Тема 10. Україна в умовах командно-адміністративної системи СРСР  (1945—1985 рр.) 1. Україна в останній період "сталінщини” (1945 – 1953 рр.) 2. Лібералізація тоталітарної системи у 1950-х – 1960-х роках 3. Наростання застійних явищ у 1970-х – першій половині 1980-х рр.
Тема 9. Друга світова війна та Україна (1939 – 1945 рр.)

Тема 9. Друга світова війна та Україна (1939 – 1945 рр.)

Тема 9. Друга світова війна та Україна (1939 – 1945 рр.) 1. Політична ситуація у передвоєнній Європі та українське питання. Німецько- радянський договір про ненапад як крок до початку II світової війни 2. Агресія проти Польщі. Західна Україна в умовах радянського тоталітарного  режиму (1939-1941рр.) 3. Німецько-радянська війна 1941-1945 рр. й боротьба українців за незалежність.
Тема 8. Україна у міжвоєнних 1920-1930-х роках

Тема 8. Україна у міжвоєнних 1920-1930-х роках

Тема 8.  Україна у міжвоєнних 1920-1930-х роках 1. Нова економічна політика (НЕП) та українізація. 2. Особливості більшовицького соціалістичного будівництва та їх трагічні  наслідки. 3. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії.
Тема 7. Боротьба за українську державність у 1917-1920 рр.

Тема 7. Боротьба за українську державність у 1917-1920 рр.

Тема 7. Боротьба за українську державність у 1917-1920 рр. 1. Політичне становище в Україні після повалення царизму. Українська  Центральна Рада та її відносини з Тимчасовим урядом Росії. 2. Проголошення Української Народної Республіки. Війна більшовицької Росії проти УНР. 3. ІУ Універсал Центральної Ради. Брестський мирний договір та його наслідки. 4. Українська Держава П.Скоропадського. 5. УНР у часи Директорії. Західноукраїнська Народна  Республіка. Акт злуки  УНР і ЗУНР
Тема 6. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій

Тема 6. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій

Тема 6. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХV ІІІ — початок XX  ст.)   1. Територіально-адміністративний устрій. 2. Соціально-економічний розвиток. 3. Суспільно-політичний і національний рух. 4. Українські землі в роки Першої світової війни.
Тема 5. Козацьке державотворення та становище українських земель XVII-XVIII ст.

Тема 5. Козацьке державотворення та становище українських земель XVII-XVIII ст.

Тема 5. Козацьке державотворення та становище  українських земель  у 2-й половині XVII-XVIII ст. 1. Україна після Б.Хмельницького. Руїна. 2. Доба гетьмана Івана Мазепи. 3. Козацька Конституція 1710 р. Діяльність П.Орлика в еміграції. 4. Обмеження та ліквідація козацько-гетьманської державності у ХVІІІ ст. Знищення Запорозької Січі. 5. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої. Коліївщина. Розподіл українських земель наприкінці ХVІІІ ст.   Джерела:   Історія Русів. –
Тема 4. Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ - середині ХVІІ ст.

Тема 4. Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ - середині ХVІІ ст.

Тема 4.  Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ - середині ХVІІ ст.  Держава Богдана Хмельницького 1. Люблінська (1569 р.) і Берестейська (1596 р.) унії. Княь К.-В. Острозький. 2. Козацькі війни наприкінці XVI ст. 3. Гетьман П.Сагайдачний та його доба. 4. Козацько-селянські повстання у 20-30-тих роках XVII ст. 5. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.  Утворення козацько-гетьманської держави.   Джерела:  Боплан Г.Л. де. Опис України.
Тема 3. Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV - середина ХVІ ст.)

Тема 3. Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV - середина ХVІ ст.)

Тема 3.  Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV - середина ХVІ ст.). Виникнення козацтва 1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. Литовсько-Руська держава. 2. Завоювання Галичини Польщею. Поширення польсько-католицької експансії. 3. Формування українського козацтва. Козацтво як суспільно-політичний та військовий чинник українського національного поступу.
Тема 2. Україна-Русь у період політичної роздробленості. Галицько-Волинське князівство

Тема 2. Україна-Русь у період політичної роздробленості. Галицько-Волинське князівство

Тема 2.  Україна-Русь у період політичної  роздробленості.  Галицько-Волинське князівство 1. Причини та наслідки феодальної (політичної) роздробленості Русі. 2. Галицько – Волинське князівство. 3. Монгольська навала на Русь.   Джерела : Повість минулих літ // Літопис Руський. – К., 1989-1990.                    Галицько–Волинський літопис // Літопис Руський. – К., 1989-1990.
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 366
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи подобається Вам новий дизайн ?