Пошук по сайту
Субъекты гпп

Субъекты гпп

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений Понятие и предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений
Принципы гражданского процесса

Принципы гражданского процесса

Понятие, значение и система принципов гпп. Система принципов ГПП Общеправовые принципы гпп. Принципы отдельных институтов гпп.
Гражданско-процессуальное законодательство

Гражданско-процессуальное законодательство

Гражданско-процессуальное законодательство Источники гпп Украины: КУ, ГПК 2004 года; Законы Украины, международные договоры как источники гпп.
Предмет и система гражд. процесс. права Украины

Предмет и система гражд. процесс. права Украины

Наука гражд. процесса. Понятие, предмет и метод, система гпп Украины Конституция Украины "О праве граждан на судебную защиту" – cт . 55 Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций Функции гражданского процессуального права. Соотношение гпп с конституционным, гражданским, семейным, трудовым и админ. правом, уголовно-процессуальным правом. Система гражданского процессуального законодательства. Гражданско-процессуальные нормы. Их структура. Действие во времени и
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1687
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація