Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Криміналістика (Шпаргалки)

1. Поняття, завдання, об’єкт, предмет і система криміналістика. Методи криміналістики

2. Поняття, об’єкти, види, форми і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація

3. Поняття, завдання та значення криміналістичного моделювання. Види криміналістичних моделей

4. Поняття і завдання криміналістичної діагностики

5. Поняття і напрямки криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів

6. Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки

7. Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення

8. Поняття судової фотографії та відеозапису, їх значення та процесуальне оформлення застосування у розслідуванні

9. Поняття та значення судово-дослідницької фотографії

10. Об’єкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій

11. Поняття та значення трасології в розслідуванні злочинів

12. Науково-технічні засоби збирання слідів, цілі їх попереднього та експертного дослідження

13. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації, вилучення та оцінки слідів

14. Сліди людини: види, методи і прийоми виявлення, фіксації і вилучення. Шляхи використання в доказуванні по справі

15. Сліди рук. Типи папілярних візерунків і їх окремі ознаки

16. Криміналістична класифікація слідів ніг людини і їх доказове значення

17. Сліди знарядь злому, інструментів і транспортних засобів: виявлення, огляд, фіксація, доказове значення

18. Поняття і завдання судової балістики. Об’єкти дослідження

19. Слідчий огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування

20. Холодна зброя: поняття, слідчий огляд, напрями дослідження

21. Поняття і завдання криміналістичного документознавства

22. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів

23. Типові способи і ознаки підробки відбитків печаток (штампів)

24. Змістовні і авторські особливості письма. Дослідження почерку виконавця

25. Способи підробки підписів, ознаки їх встановлення

26. Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення

27. Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії

28. Мікрооб’єкти: поняття, значення, виявлення, дослідження

29. Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів

30. Поняття і завдання криміналістичної тактики, її джерела та співвідношення з кримінальним процесом

31. Поняття, значення та класифікація криміналістичних версій. Принципи їх побудови і перевірка

32. Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики

33. Тактика і технологія проведення слідчих дій

34. Засади планування розслідування у кримінальному провадженні, види планів

35. Форми і методи використання допомоги громадськості та засобів масової інформації

36. Поняття, сутність і форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

37. Поняття слідчого огляду, його види, завдання

38. Сутність, мета і завдання огляду місця події

39. Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми

40. Тактика проведення огляду місця події

41. Тактика огляду трупа на місці його знаходження

42. Тактика слідчого огляду живої особи (освідування)

43. Огляд предметів і документів

44. Поняття і завдання обшуку, його види та учасники

45. Тактика проведення обшуку у приміщеннях, на відкритій місцевості. Підготовка, тактичні і психологічні прийоми

46. Поняття, форми і завдання слідчого експерименту

47. Психологічний процес формування показань

48. Поняття, значення і види допиту

49. Тактичні прийоми допиту і фактори їх вибору та застосування

50. Тактичні особливості допиту потерпілих

51. Тактичні особливості допиту свідків

52. Тактика допиту обвинуваченого і підозрюваного

53. Особливості тактики допиту неповнолітніх

54. Поняття, завдання, види і об’єкти пред’явлення для впізнання

55. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів

56. Тактика пред’явлення для упізнання за фото-, відео-, кіно матеріалами, за голосом та функціональними ознаками

57. Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні злочинів

58. Застосування спеціальних знань при підготовці і проведенні слідчих дій

59. Система судово-експертних установ України

60. Підготовка, призначення і проведення судових експертиз. Оцінка висновку експерта

61. Завдання судових експертиз, їх значення і класифікація

62. Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи

63. Особливості призначення та проведення судово-балістичної експертизи

64. Задачі та компетенція пожежно-технічної експертизи

65. Задачі та компетенція вибухово-технічної експертизи

66. Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи

67. Поняття методики розслідування, її завдання і принципи розробки

68. Класифікація окремих методик розслідування

69. Структура методик розслідування окремих видів злочинів

70. Криміналістична характеристика окремих категорій злочинів: поняття, склад, значення для розслідування

71. Криміналістичні технології у розслідуванні злочинів

72. Негативні обставини: поняття, значення та методи виявлення

73. Криміналістична класифікація і характеристика вбивств

74. Обставини, що підлягають встановленню у справах про вбивства

75. Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання і напрямки розслідування вбивств

76. Сучасні можливості встановлення особи невідомого потерпілого по трупу

77. Початковий етап розслідування вбивств в ситуації раптового зникнення певної особи

78. Особливості розслідування вбивств на замовлення

79. Особливості розслідування вбивств на сексуальному підґрунті

80. Особливості розслідування замаскованих вбивств

81. Особливості розслідування вбивств з використанням вогнепальної зброї

82. Особливості розслідування вбивства новонародженої дитини

83. Розслідування раніше нерозкритих вбивств

84. Особливості розслідування серійних насильницьких злочинів

85. Криміналістична класифікація і характеристика статевих злочинів

86. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про зґвалтування, типові слідчі ситуації та версії

87. Типові слідчі ситуації і первісні слідчі дії при розслідуванні зґвалтувань

88. Судові експертизи у справах про насильницькі злочини

89. Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок

90. Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапах розслідування крадіжок

91. Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів

92. Особливості розслідування нападів на водіїв транспортних засобів

93. Криміналістична характеристика вимагання

94. Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи

95. Класифікація і криміналістична характеристика шахрайства

96. Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування шахрайства

97. Особливості розслідування шахрайства в сфері обігу житла

98. Особливості розслідування шахрайства у банківській сфері, у кредитній сфері

99. Особливості розслідування шахрайства в бюджетній сфері

100. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності

101. Криміналістична характеристика хабарництва

102. Особливості розслідування хабарництва

103. Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем

104. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі розслідування

105. Тактичні особливості провадження слідчих дій та використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань

106. Способи ухилення від сплати податків

107. Особливості організації розслідування злочинів в сфері комп’ютерної інформації і тактики проведення слідчих дій

108. Експертизи, які призначаються при розслідуванні комп’ютерних злочинів: об’єкти та завдання дослідження

109. Поняття контрабанди та способи її виконання

110. Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди

111. Криміналістична характеристика кримінальних пожеж

112. Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж. Первісні слідчі дії

113. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню

114. Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП

115. Судові експертизи у розслідуванні ДТП

116. Криміналістична класифікація і характеристика екологічних злочинів

117. Типові слідчі ситуації, версії і тактичні завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля

118. Тактичні особливості провадження слідчих дій при розслідуванні екологічних злочинів

119. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів, пов’язаних з забрудненням довкілля

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+