Пошук по сайту

Криміналістика (Лекції)

Укладач:
Заступник начальника кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент - В.В. Пясковський

Тема 1: Предмет, завдання і система криміналістики

1. Предмет криміналістики

2. Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики

3. Загальні та окремі завдання криміналістики

4. Система криміналістики

5. Місце криміналістики в системі юридичних наук


Тема 2: Криміналістична ідентифікація і діагностика

1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації

2. Види та форми криміналістичної ідентифікації

3. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація

4. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації

5. Стадії криміналістичної ідентифікації

6. Поняття і сутність криміналістичної діагностики


Тема 3: Криміналістична фотографія і відеозйомка

1. Поняття судової фотографії та її значення

2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки

3. Методи судово-дослідницької фотографії

4. Судовий відеозапис


Тема 4: Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія)

1. Поняття трасології, її система та наукові засади

2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів

3. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів

4. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів


Тема 5: Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв та слідів їх застосування (зброєзнавство)

1. Поняття і завдання судової балістики

2. Види та характеристика об’єктів балістичного дослідження: зброї, боєприпасів, слідів пострілу

3. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів пострілу

4. Можливості судово-балістичної експертизи

5. Холодна зброя: поняття, класифікація. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї


Тема 6: Криміналістичне дослідження документів (документознавство)

1. Поняття, зміст, завдання криміналістичного документознавства. Документи як джерела криміналістично значимої інформації

2. Слідчий огляд документів

3. Криміналістичне дослідження письма

4. Техніко-криміналістичне дослідження документів


Тема 7: Загальні положення криміналістичної тактики

1. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання

2. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація

3. Поняття, сутність і види тактичних комбінацій

4. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації

5. Поняття і сутність тактичного рішення слідчого


Тема 8: Тактика огляду

1. Поняття, види та принципи огляду

2. Огляд місця події

3. Огляд трупа

4. Інші види огляду

5. Освідування


Тема 9: Тактика обшуку

1. Поняття, сутність та види обшуку

2. Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку

3. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Особистий обшук

4. Фіксація ходу та результатів обшуку


Тема 10: Тактика допиту

1. Поняття, сутність і види допиту

2. Підготовка до допиту

3. Загальні положення тактики допиту

4. Фіксація ходу та результатів допиту


Тема 11: Загальні положення криміналістичної методики

1. Поняття, сутність і завдання криміналістичної методики. Принципи та джерела криміналістичної методики

2. Структура криміналістичної методики. Загальні положення методики. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Етапи розслідування

3. Поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики злочинів


Тема 12: Розслідування вбивств

1. Криміналістична характеристика вбивств

2. Початковий етап розслідування вбивств

3. Тактика провадження окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування вбивств


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1269
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація