Пошук по сайту

Основа слідчої діяльності (Шпаргалки)

1. Наукова організація роботи слідчих підрозділів

2. Загальні вимоги щодо організації роботи слідчих підрозділів

3. Поняття і завдання пізнавальної діяльності слідчого. Види пізнавальної діяльності слідчого. Пізнавальна діяльність слідчого

4. Календарне планування роботи слідчого. Планування розслідування кримінальної справи. Планування слідчої дії

5. Аналітична робота органів досудового розслідування

6. Статистична робота органів досудового розслідування

7. Методична робота органу досудового розслідування

8. Ухвалення співробітниками ОВС заяв, повідомлень про скоєння кримінального злочину

9. Надходження поштовою кореспонденцією до правоохоронного органу заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення

10. Безпосереднє виявлення слідчим іншого кримінального злочину під час досудового розслідування

11. Повідомлення про кримінальні правопорушення, опубліковані в засобах масової інформації

12. Повідомлення про кримінальні правопорушення працівників медичних установ

13. Відомості, що вносяться до Єрдрей

14. Поняття, класифікація та загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

15. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення

16. Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади: процесуальний порядок їх застосування

17. Тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення і арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження

18. Визначення затримання і його диференціації

19. Тактичні прийоми затримання

20. Загальні особливості фіксації результатів слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій

21. Особливості фіксації допиту

22. Особливості фіксації одночасного допиту (очна ставка)

23. Фіксація пред'явлення для впізнання

24. Фіксація огляду

25. Фіксація обшуку

26. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту

27. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій

28. Захист інформації отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій

29. Використання в доведенні протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій

30. Правові основи використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

31. Порядок использования результатов отдельных негласных следственных (розыскных) действий

32. Поняття взаємодії органів попереднього розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ України

33. Види і форми взаємодії в процесі розслідування злочинів

34. Організація взаємодії при надходженні до органу внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них

35. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності в слідчий підрозділ

36. Організація роботи СОГ в ході досудового розслідування кримінальних злочинів

37. Виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових доручень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування

38. Забезпечення взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних злочинів

39. Поняття, сутність і структура інформаційного забезпечення розслідування

40. Види засобів інформаційного забезпечення розслідування

41. Джерела інформації в оперативно-розшукової діяльності

42. Використання оперативної інформації

43. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності

44. Специфіка слідчої діяльності та її психологічна структура

45. Вимоги до професійно важливих якостей слідчого

46. Цивільний позов в кримінальному провадженні

47. Доведення підстав і розміру цивільного позову

48. Рішення цивільного позову в кримінальному провадженні

49. Діяльність слідчого, прокурора на забезпечення цивільного позову

50. Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів у період проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій

51. Судовий контроль за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій

52. Поняття тактики

53. Поняття, завдання, види огляду

54. Процесуальний порядок, організація і тактика проведення огляду місця події

55. Особливості огляду трупа

56. Особливості огляду місця події у справах, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї

57. Особливості огляду місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) і трупа

58. Особливості огляду місця події при повішення

59. Проникнення в житло або інше володіння особи

60. Наукові основи підготовки до проведення обшуку

61. Характеристика тактичних прийомів проведення обшуку

62. Методи і види слідчого експерименту

63. Підготовка і тактика проведення слідчого експерименту

64. Поняття і види допиту

65. Процес формування показань

66. Зміст тактики допиту

67. Встановлення психологічного контакту

68. Тактика очної ставки

69. Тактика допиту неповнолітніх

70. Тактичні прийоми підготовчого етапу пред'явлення для впізнання

71. Тактичні особливості проведення пред'явлення для впізнання

72. Процесуальний порядок отримання дозволу на арешт і огляд кореспонденції

73. Організаційні особливості накладення арешту на кореспонденцію

74. Робочий етап накладення арешту на кореспонденцію

75. Тактичні та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію

76. Участь фахівця в накладенні арешту на кореспонденцію

77. Організаційно-правові основи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

78. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

79. Порядок отримання відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, власником або держателем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту

80. Поняття, сутність, цілі, правова основа та принципи обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

81. Організація і тактика обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

82. Поняття аудіо-, відеоконтролю особи і місця

83. Тактичні особливості проведення спостереження за особою, річчю або місцем

84. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем

85. Алгоритм дій при встановленні знаходження радіоелектронного засобу

86. Підготовка і проведення контрольованої поставки, як форми контролю за вчиненням злочину

87. Підготовка і проведення контрольованої закупівлі, як форми контролю за вчиненням злочину

88. Підготовка і проведення спеціального слідчого експерименту

89. Підготовка і проведення імітації обстановки злочину

90. Особливості фіксації контролю за вчиненням злочину

91. Правові основи виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

92. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

93. Гласні і негласні штатні працівники оперативних підрозділів. Конфіденційне співробітництво

94. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1269
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація