Механічна та органічна форми солідарності у соціологічній теорії Е.Дюркгейма

Механічна та органічна форми солідарності у соціологічній теорії Е.Дюркгейма

Механічна та органічна форми солідарності у соціологічній теорії Е.Дюркгейма Вступ Розділ 1. ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПЕВНОГО ТИПУ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Визначення поняття «соціальна солідарність» 1.2. Особливості та специфіка механічної та органічної форм солідарності 1.3. Перехід від механічної до органічної форми солідарності Розділ 2. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В РОБОТАХ Е.ДЮРКГЕЙМА 2.1. Специфічна функція солідарності у книзі «Про розподіл суспільної праці» 2.2. Проблема
Іван Мазепа: соціально-політичний портрет

Іван Мазепа: соціально-політичний портрет

Іван Мазепа: соціально-політичний портрет Вступ Розділ 1. ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ДО ГЕТЬМАНСТВА 1.1. Походження І. Мазепи та його рід 1.2. Короткі відомості з біографії Мазепи та початок кар’єри Розділ 2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНА І. МАЗЕПИ 2.1. Господарство 2.2. Соціальні відносини 2.3. Гетьман Мазепа і духовне життя України Розділ 3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ІВАНА МАЗЕПИ 3.1. Відносини гетьмана з Петром І 3.2. Стосунки з Карлом ХІІ Висновки Список використаної літератури  
Топологія політичного і соціального простору

Топологія політичного і соціального простору

Топологія політичного і соціального простору Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розуміння топології в соціології Розділ 2. Основні підходи дослідження соціального і політичного простору Розділ 3. Якісні властивості соціального і політичного простору Висновки Список використаної літератури  
Політична культура громадянина: соціальні умови формування

Політична культура громадянина: соціальні умови формування

Політична культура громадянина: соціальні умови формування Вступ Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політичної культури 1.1. Основні підходи до вивчення політичної культури 1.2. Загальна характеристика політичної культури: ознаки, функції, структура Розділ 2. Особливості соціальних умов формування політичної культури 2.1. Поняття соціальних умов у соціологічній і політологічній науках 2.2. Вплив типів політичної культури на формування політичної культури громадянина Розділ 3. Порівняльний
Політичні конфлікти і кризи

Політичні конфлікти і кризи

Політичні конфлікти і кризи Вступ Розділ 1. Загальні засади дослідження поняття кризи політичної системи 1.1. Зміст поняття криза 1.2. Генеза поняття криза політичної системи Розділ 2. Характеристика основних політичних криз і конфліктів 2.1. «Холодна війна» як конфлікт міжсистемного характеру 2.2. Регіональні конфлікти 2.3. Міждержавні конфлікти 2.4. Внутрішньодержавні конфлікти Розділ 3. Механізми та шляхи подолання політичних криз 3.1. Механізми і причини виникнення політичних криз 3.2.
Функції права

Функції права

Функції права Вступ Розділ 1. Поняття та особливості права 1.1. Поняття, ознаки та сутність права 1.2. Принципи права Розділ 2. Функції права: поняття та класифікація 2.1. Сучасні погляди на поняття «функція права» 2.2. Характеристика системи функцій права Розділ 3. Характеристика основних функцій права 3.1. Регулятивна функція права 3.2. Охоронна функція права 3.3. Соціальна функція права 3.4. Інформаційна функція права Висновки Список використаної літератури
Теории Элит

Теории Элит

Теории Элит Введение Раздел 1. Общие теории элит 1.1. Ценностные теории элит 1.2. Теории демократического элитизма 1.3. Леволиберальные концепции элит 1.4. Теория элитарной демократии 1.5. Концепция плюрализма элит Раздел 2. Теоретико-методологические основы исследования политической элиты 2.1. Понятие, структура и функции политической элиты 2.2. Механизмы формирования политической элиты 2.3. Властвующая элита Чарльза Райта Миллса. Понятие и структура Выводы Список использованной литературы
Типологія виборчих систем

Типологія виборчих систем

Типологія виборчих систем Зміст: Вступ РОЗДІЛ 1. Особливості типології виборчих систем 1.1. Загальна характеристика видів виборчих систем 1.2. Політичні партії та виборчі системи, їх взаємозв’язок РОЗДІЛ 2. Характеристика виборів і виборчої системи України 2.1. Виборче право України 2.2. Переваги та недоліки змішаної виборчої системи України в порівнянні з іншими виборчими системами Висновки Список літератури
Особисті та речові докази

Особисті та речові докази

Особисті та речові докази Вступ РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ТЕОРІЇ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 1.1. Поняття і зміст доказів у кримінальному процесі  1.2. Класифікація доказів у кримінальному провадженні  РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 2.1. Показання підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта 2.2. Висновок експерта 2.3. Документи РОЗДІЛ 3. РЕЧОВІ ДОКАЗИ ТА ЇХ МІСЦЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 3.1. Поняття речових
Конституційний статус депутатів парламентів зарубіжних країн

Конституційний статус депутатів парламентів зарубіжних країн

Конституційний статус депутатів парламентів зарубіжних країн Вступ РОЗДІЛ 1. Законодавча влада в зарубіжних країнах 1.1. Поняття та структура парламентів зарубіжних країн 1.2. Формування парламентів РОЗДІЛ 2. Внутрішня організація парламентів зарубіжних країн 2.1. Одноосібні та колегіальні органи роботи парламенту 2.2. Повноваження парламентів РОЗДІЛ 3. Конституційно-правовий статус депутата в зарубіжних країнах 3.1. Правовий статус депутата 3.2. Порядок припинення депутатських повноважень
Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 13
0  
Користувачів 83
Наши партнеры
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?