Подготовка к просмотру судебного решения в ВСУ

Подготовка к просмотру судебного решения в ВСУ

1. Подготовка к просмотру судебного решения в ВСУ. (ст. 452) 2. Порядок рассмотрения дела ВСУ (453) 3. Полномочия Верховного Суда Украины. Определение ВСУ об удовлетворении заявления. Определение ВСУ об отказе в удовлетворении заявления. (ст. 454, 455, 456)
Производство в Верховном Суде Украины (ВСУ)

Производство в Верховном Суде Украины (ВСУ)

1. Понятие, значение, итоговые решения стадии пересмотра судебных решений ВСУ. Основания для пересмотра судебных решений ВСУ. (cт. 444, 445) 2. Субъекты, сроки, порядок подачи заявлений о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины. Содержание заявления. (ст. 446, 447, 449, 448) 3. Полномочия Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в связи с получением заявления о пересмотре судебного решения ВСУ. ( ст. 451)
Отмена судебного решения и закрытия уголовное производство

Отмена судебного решения и закрытия уголовное производство

1. Отмена судебного решения и закрытия уголовное производство (ст. 440, 284) 2. Определение суда кассационной инстанции, ее содержание (ст. 441, 442)
Письменное кассационное производство

Письменное кассационное производство

1. Письменное кассационное производство (ст. 435) 2. Основания для отмены или изменения судебного решения судом кассационной инстанции (ст. 438) 3. Полномочия суда кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы. Отмена судебного решения и назначения нового рассмотрения в суде первой или апелляционной инстанции (ст. 436, 439)
Пересмотр судебных решений в кассационном порядке

Пересмотр судебных решений в кассационном порядке

1. Открытие кассационного производства (ст. 428) 2. Подготовка кассационного рассмотрения (ст. 430) 3. Кассационное рассмотрение, его порядок (ст. 434, 342-345)
Сроки кассационного обжалования

Сроки кассационного обжалования

1. Сроки кассационного обжалования (ст. 426) 2. Требования к кассационной жалобе (ст. 427). Оставление кассационной жалобы без движения или его возвращения (ст. 429). Возражения на кассационную жалобу (ст. 431)
Пересмотр судебных решений в кассационном порядке

Пересмотр судебных решений в кассационном порядке

1. Общие положения кассационного производства: свобода обжалования судебных решений (ст. 24); запрет ухудшение положения осужденного или оправданного (ст. 437); проверка законности судебного решения (реферат); принятия кассационным судом новых материалов (ст.?); объем проверки дела кассационным судом и границы ревизионных полномочий кассационного суда (ст. 433) 2. Судебные решения, которые могут быть обжалованы в кассационном порядке (ст. 424) 3. Субъекты права на подачу кассационных
Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговоров

Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговоров

1. Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговоров. Вопросы, разрешаемые судом после исполнения приговора 2. Порядок решения судом вопросов, связанных с исполнением приговора
Вступление судебного решения в законную силу

Вступление судебного решения в законную силу

1. Вступление судебного решения в законную силу 2. Обращение судебного решения к исполнению. Отсрочка исполнения приговора 3. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения судебных решений по уголовным делам. Пределы полномочий суда при решении вопросов исполнения приговора
Статистика
4  
Всього матеріалів 4338
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 59
Наші партнери
Оновлення new
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
  • Склад учасників справи та їх права та обов’язки
  • Всіх учасників цивільних процесуальних правовідносин (крім суду) ЦПК України поділяє на дві групи: 1) учасники справи, та 2) інші учасники судового
  • Наслідки відводу суду (судді)
  • У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який здійснюється
  • Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу
  • Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд,
  • Заяви про самовідводи та відводи
  • З нижче наведених підстав суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов’язані заявити самовідвід або може бути заявлено
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?