Актуальні проблеми теорії держави та права (Лекції)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра адміністративного
права і процесу


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

з курсу 


"Актуальні проблеми теорії держави та права"


Київ - 2014

 


 

Тема 1. Держава: сутність, поняття, структура, функції та механізм

1. Основні сучасні підходи до розуміння держави

2. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації

3. Сучасні тенденції еволюції форми держави

4. Функції сучасної української держави

5. Механізм держави: ретроспективний огляд та сучасні тенденції визначення


Тема 2. Аспекти співвідношення держави та політичної системи суспільства

1. Політична система суспільства та її трансформація в епоху глобалізації

2. Характеристика елементів політичної системи суспільства

3. Влада в демократичній державі

4. Місце та роль держави в політичній системі суспільства


Тема 3. Право як соціокультурне явище розвитку цивілізації

1. Підходи до праворозуміння в сучасній юридичній науці

2. Соціальна цінність права, його сутність та зміст

3. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій правотворчість, законодавчий процес, законотворчий процес

4. Система джерел і форм права сучасності


Тема 4. Внутрішня будова права України та зовнішня форма його прояву

1. Система права та система законодавства: єдність та розбіжності

2. Норми права в системі соціонормативного регулювання

3. Особливості структури норми права та способи її викладення в статтях нормативно-правових актів

4. Норми національного та міжнародного права: взаємовплив та взаємозалежність


Тема 5. Актуальні проблеми правового регулювання

1. Правовий вплив на суспільні відносини

2. Предмет, методи, способи, засоби, типи, сфери, функції, напрями, межі та стадії правового регулювання

3. Механізм правового регулювання та характеристика його складових елементів

4. Юридична діяльність, юридичний процес та юридична справа


Тема 6. Еволюція правової системи України

1. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи

2. Структура правової системи суспільства та характеристика її елементів

3. Правова політика: поняття, форми реалізації, пріоритети

4. Поняття та типологія правових систем сучасності. Критерії їх класифікації


Тема 7. Динамічні процеси у праві

1. Норми права та правовідносини

2. Форми реалізації права та механізми їх здійснення

3. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство

4. Проблеми тлумачення норм права


Тема 8. Поведінка особи та її юридичні наслідки

1. Сучасна концепція правової поведінки особи

2. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності

3. Пільги, заохочення, стимули та обмеження в праві

4. Юридичний конфлікт та проблеми його врегулювання


Джерело інформації: www.naiau.kiev.ua

Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?