Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальна теорія політики – Ярош Б.О.

Ярош О.Б. Загальна теорія політики. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Вступ до політичної науки

Тема 1. Суб’єктність та особливості політичної науки

Тема 2. Науковий апарат та функції політичної науки

Тема 3. Західна політична наука: основні школи та напрями

Тема 4. Плюралізм політичних концепцій в українській політичній думці

Розділ 2. Основи політичної теорії

Тема 1. Політична влада: сутність і специфіка

Тема 2. Функціонування політичної влади

Тема 3. Політичні системи й режими

Тема 4. Держава в політичній системі суспільства

Тема 5. Політичні еліти

Тема 6. Лідерство в політиці

Тема 7. Партії і партійні системи

Тема 8. Громадсько-політичні організації та рухи

Тема 9. Соціальні спільності в політиці

Тема 10. Політична суб’єктність націй

Тема 11. Політика й армія

Тема 12. Релігія і політика

Тема 13. Політична діяльність

Тема 14. Політичний процес

Тема 15. Політичні рішення

Тема 16. Вибори й виборчі системи

Тема 17. Особа й політика

Тема 18. Політична свідомість

Тема 19. Політична культура

Тема 20. Політична ідеологія

Тема 21. Політика й мораль

Тема 22. Засоби масової інформації в політичній системі

Тема 23. Політичні конфлікти і кризи

Тема 24. Політичні аспекти міжнародних відносин

Тема 25. Фактор сили в міжнародних відносинах

Тема 26. Глобальні й регіональні проблеми сучасності

Тема 27. Геополітика й Україна

Тема 28. Політичне прогнозування. Футурологія

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+