Пошук по сайту

Міжнародне право (Шпаргалки)

1. Поняття міжнародного права і його особливості

2. Юридично обов'язкова сила норм міжнародного права

3. Сфера дії міжнародного права. Суб'єктна і об'єктна сфери дії міжнародного права. Просторова сфера дії міжнародного права

4. Виникнення міжнародного права та періодизація його історії

5. Сучасне міжнародне право і його ознаки

6. Функції міжнародного права

7. Взаємодія та взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права

8. Дуалізм і монізм у стосунках міжнар. і внутрішньодержавного права. Ст. 9 Конституції України про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права

9. Система міжнародного права

10. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права

11. Поняття і перелік джерел міжнародного права

12. Міжнародний звичай в системі джерел міжнародного права

13. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного права

14. Загальні принципи права як джерело міжнародного права

15. Роль односторонніх актів держав у системі джерел міжнародного права

16. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного права

17. Засоби визначення норм міжнародного права

18. М'яке право

19. Кодифікація міжнародного права

20. Норми міжнародного права

21. Імплементація норм міжнародного права

22. Поняття і перелік основних принципів міжнародного права

23. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права

24. Поняття і види суб'єктів міжнародного права

25. Поняття і зміст міжнародної правосуб'єктності

26. Обмеження міжнародної правосуб'єктності

27. Міжнародна правосуб'єктність держав

28. Унітарні та складні держави

29. Правосуб'єктність націй і народів, що борються за національне визволення

30. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій

31. Міжнародна правосуб'єктність Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

32. Міжнародна правосуб'єктність державно-подібних утворень

33. Проблема міжнародної правосуб'єктності фізичної особи

34. Поняття визнання в міжнародному праві

35. Теорії визнання

36. Види визнання

37. Форми визнання

38. Інститут правонаступництва держав в міжнародному праві. Джерела інституту правонаступництва

39. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Підстави правонаступництва. Види і форми правонаступництва держав

40. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Підстави правонаступництва. Види і форми правонаступництва держав

41. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва держав щодо державної власності, державних архівів, державних боргів

42. Правонаступництво України в зв'язку з розпадом СРСР

43. Поняття і види територій в міжнародному праві

44. Демілітаризовані і нейтралізовані території

45. Поняття і склад державної території

46. Способи придбання території

47. Державні кордони

48. Міжнародні ріки

49. Правовий режим Антарктики. Система договору про Антарктику

50. Режим Арктики. Секторний принцип розподілу арктичних просторів

51. Концепція спільної спадщини людства

52. Населення і громадянство в міжнародному праві

53. Режим іноземців. Особи без громадянства

54. Біженці, змушені переселенці. Право притулку

55. Поняття міжнародного права прав людини

56. Джерела міжнародних прав людини

57. Покоління прав людини

58. Класифікація прав і свобод людини

59. Принцип поваги прав людини

60. Поняття і функції міжнародно-правових стандартів прав людини

61. Універсальні і регіональні механізми захисту прав людини

62. Роль головних органів ООН щодо захисту прав людини

63. Спеціалізовані органи ООН щодо захисту прав людини

64. Європейський суд з прав людини: загальна характеристика діяльності та виконання рішень

65. Поняття і джерела права міжнародних договорів

66. Поняття і види міжнародних договорів

67. Стадії укладення міжнародного договору

68. Застереження до міжнародного договору

69. Депозитарій міжнародного договору. Реєстрація договорів

70. Форма, найменування і структура міжнародного договору

71. Тлумачення міжнародного договору

72. Вступ міжнародного договору в силу

73. Дія міжнародного договору

74. Недійсність міжнародних договорів

75. Припинення і призупинення дії договорів

76. Поняття і джерела права міжнародних організацій

77. Поняття, характерні риси та види міжнародних організацій

78. Правовий статус і міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій

79. Функції міжнародних організацій

80. Створення та припинення діяльності міжнародних організацій

81. Статут ООН: цілі та принципи діяльності, членство

82. Рада Безпеки ООН, її функції. Членство. Порядок прийняття рішень

83. Генеральна Асамблея ООН, її структура. Порядок роботи та порядок прийняття рішень

84. Міжнародні конференції: поняття, правила процедури, порядок прийняття рішень

85. Поняття і значення права мирного вирішення міжнародних суперечок

86. Поняття міжнародного спору

87. Види міжнародних суперечок

88. Засоби вирішення міжнародних суперечок. Класифікація мирних засобів вирішення міжнародних суперечок

89. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних суперечок

90. Судові засоби вирішення міжнародних суперечок

91. Вирішення спорів в міжнародних організаціях

92. Поняття і джерела права зовнішніх зносин

93. Зовнішня політика, дипломатія і міжнародне право

94. Органи зовнішніх зносин держав

95. Дипломатичні представництва. Поняття і види. Функції дипломатичних представництв

96. Голова дипломатичного представництва. Початок і закінчення місії глави дипломатичного представництва

97. Структура і персонал дипломатичних представництв

98. Дипломатичний корпус

99. Дипломатичні привілеї та імунітети

100. Поняття і джерела консульського права

101. Встановлення консульських відносин

102. Класи консульських установ. Функції консульських установ

103. Початок і закінчення консульської місії

104. Персонал консульства. Консульський корпус

105. Консульські імунітети і привілеї

106. Право спеціальних місій

107. Дипломатичне право міжнародних організацій

108. Поняття і кодифікація міжнародного морського права. Види морських просторів

109. Внутрішні морські води і їхній правовий режим

110. Режим морських портів

111. Поняття і межі територіального моря. Право мирного проходу

112. Правовий режим територіальних вод

113. Правовий режим архіпелажних вод

114. Поняття та правовий режим прилеглої зони

115. Виняткова економічна зона та її правовий режим

116. Континентальний шельф і його правовий режим. Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу

117. Відкрите море і його правовий режим. Свободи відкритого моря

118. Правовий статус Міжнародного району морського дна

119. Використання ресурсів Міжнародного району морського дна

120. Міжнародний орган по морському дну

121. Поняття і види міжнародних проток

122. Правовий статус і режим міжнародних проток

123. Правовий режим Чорноморських проток

124. Правовий режим міжнародних каналів. Режим Суецького каналу

125. Поняття і джерела права міжнародної відповідальності

126. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності

127. Обставини, що виключають протиправність діяння. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, яка не заборонена міжнародним правом

128. Юридичні наслідки міжнародно-протиправного діяння

129. Поняття і джерела міжнародного кримінального права

130. Відповідальність фізичних осіб з міжнародного кримінального права

131. Міжнародні кримінальні суди

132. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Екстрадиція

133. Поняття, цілі і принципи права міжнародної безпеки

134. Загальна колективна безпека. Право на самооборону і гуманітарна інтервенція

135. Регіональні міжнародні організації в системі колективної безпеки

136. ОБСЄ. НАТО

137. Заходи зміцнення довіри. Міжнародний контроль

138. Роззброєння

139. Поняття і джерела права збройних конфліктів

140. Поняття і види збройних конфліктів

141. Початок війни і його правові наслідки. Цілі війни. Театр війни

142. Правове становище учасників збройних конфліктів

143. Нейтралітет під час війни

144. Захист поранених і хворих під час війни

145. Військовополонені. Найманці

146. Захист мирного населення під час війни. Режим військової окупації

147. Особливості ведення морської війни

148. Правовое регулирование воздушной войны

149. Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей в період збройного конфлікту

150. Заборонені засоби і методи ведення війни. Декларація Мартенса

151. Закінчення війни і його міжнародно-правові наслідки

152. Поняття і принципи міжнародного повітряного права

153. Правовий режим повітряного простору. Свободи повітря

154. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

155. Поняття і принципи міжнародного космічного права

156. Правовий режим космічного простору і небесних тіл

157. Правовий режим космічних об'єктів і космонавтів

158. Відповідальність в міжнародному космічному праві

159. Поняття і джерела міжнародного економічного права

160. Сучасна система міжнародних економічних організацій

161. Поняття і джерела міжнародного екологічного права

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 772
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація