Пошук по сайту
Понятие и кодификация международного морского права

Понятие и кодификация международного морского права

108. Понятие и кодификация международного морского права. Виды морских пространств 109. Внутренние морские воды и их правовой режим 110. Режим морских портов 111. Понятие и пределы территориального моря. Право мирного прохода 112. Правовой режим территориальных вод
Начало и окончание консульской миссии

Начало и окончание консульской миссии

103. Начало и окончание консульской миссии 104. Персонал консульства. Консульский корпус 105. Консульские иммунитеты и привилегии 106. Право специальных миссий 107. Дипломатическое право международных организаций
Дипломатический корпус

Дипломатический корпус

98. Дипломатический корпус 99. Дипломатические привилегии и иммунитеты 100. Понятие и источники консульского права 101. Установление консульских отношений 102. Классы консульских учреждений. Функции консульских учреждений
Внешняя политика, дипломатия и международное право

Внешняя политика, дипломатия и международное право

93. Внешняя политика, дипломатия и международное право 94. Органы внешних сношений государств 95. Дипломатические представительства. Понятие и виды. Функции дипломат. представительств 96. Председатель дипломатического представительства. Начало и окончание миссии главы дипломатического представительства 97. Структура и персонал дипломатических представительств
Средства решения международных споров

Средства решения международных споров

88. Средства решения международных споров. Классификация мирных средств разрешения международных споров 89. Дипломатические средства решения международных споров 90. Судебные средства разрешения международных споров 91. Разрешение споров в международных организациях 92. Понятие и источники права внешних сношений
Генеральная Ассамблея ООН, ее структура

Генеральная Ассамблея ООН, ее структура

83. Генеральная Ассамблея ООН, ее структура. Порядок работы и порядок принятия решений 84. Международные конференции: понятие, правила процедуры, порядок принятия решений 85. Понятие и значение права мирного разрешения международных споров 86. Понятие международного спора 87. Виды международных споров
Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций

Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций

78. Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций 79. Функции международных организаций 80. Создание и прекращение деятельности международных организаций 81. Устав ООН: цели и принципы деятельности, членство 82. Совет Безопасности ООН, ее функции. Членство. Порядок принятия решений
Действие международного договора

Действие международного договора

73. Действие международного договора 74. Недействительность международных договоров 75. Прекращение и приостановление действия договоров 76. Понятие и источники права международных организаций 77. Понятие, характерные черты и виды международных организаций
Оговорки к международному договору

Оговорки к международному договору

68. Оговорки к международному договору 69. Депозитарий международного договора. Регистрация договоров 70. Форма, наименование и структура международного договора 71. Толкование международного договора 72. Вступление международного договора в силу
Специализированные органы ООН по защите прав человека

Специализированные органы ООН по защите прав человека

63. Специализированные органы ООН по защите прав человека 64. Европейский суд по правам человека: общая хар-ка деятельности и выполнения решений 65. Понятие и источники права международных договоров 66. Понятие и виды международных договоров 67. Стадии заключения международного договора
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 341
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?