Пошук по сайту
Классификация прав и свобод человека

Классификация прав и свобод человека

58. Классификация прав и свобод человека 59. Принцип уважения прав человека 60. Понятие и функции международно-правовых стандартов прав человека 61. Универсальные и региональные механизмы защиты прав человека 62. Роль главных органов ООН по защите прав человека
Режим иностранцев. Лица без гражданства

Режим иностранцев. Лица без гражданства

53. Режим иностранцев. Лица без гражданства 54. Беженцы, вынужденные переселенцы. Право убежища 55. Понятие международного права прав человека 56. Источники международных прав человека 57. Поколение прав человека
Международные реки

Международные реки

48. Международные реки 49. Правовой режим Антарктики. Система договора об Антарктике 50. Режим Арктики. Секторный принцип распределения арктических пространств 51. Концепция общего наследия человечества 52. Население и гражданство в международном праве
Понятие и виды территорий в международном праве

Понятие и виды территорий в международном праве

43. Понятие и виды территорий в международном праве 44. Демилитаризованные и нейтрализованы территории 45. Понятие и состав государственной территории 46. Способы приобретения территории 47. Государственные границы
Институт правопреемства государств в международном праве

Институт правопреемства государств в международном праве

38. Институт правопреемства государств в международном праве. Источники института правопреемства 39. Понятие правопреемства в международном праве. Основания правопреемства. Виды и формы правопреемства государств 40. Правопреемство государств в отношении международных договоров 41. Международно-правовое регулирование правопреемства государств в отношении государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов 42. Правопреемство Украины в связи с распадом СССР
Проблема международной правосубъектности физического лица

Проблема международной правосубъектности физического лица

33. Проблема международной правосубъектности физического лица 34. Понятие признания в международном праве 35. Теории признания 36. Виды признания 37. Формы признания
Унитарные и сложные государства

Унитарные и сложные государства

28. Унитарные и сложные государства 29. Правосубъектность наций и народов, борющихся за национальное освобождение 30. Международная правосубъектность международных организаций 31. Международная правосубъектность Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца 32. Международная правосубъектность государственно-подобных образований
Нормативное содержание основных принципов международного права

Нормативное содержание основных принципов международного права

23. Нормативное содержание основных принципов международного права 24. Понятие и виды субъектов международного права 25. Понятие и содержание международной правосубъектности 26. Ограничение международной правосубъектности 27. Международная правосубъектность государств
Мягкое право

Мягкое право

18. Мягкое право 19.  Кодификация международного права 20. Нормы международного права 21. Имплементация норм международного права 22. Понятие и перечень основных принципов международного права
Международный обычай в системе источников международного права

Международный обычай в системе источников международного права

12. Международный обычай в системе источников международного права 13. Международный договор в системе источников международного права 14. Общие принципы права как источник международного права 15. Роль односторонних актов государств в системе источников международного права 16. Акты международных организаций как источник международного права 17. Средства определения норм международного права
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 341
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?