Пошук по сайту
Функции международного права

Функции международного права

6. Функции международного права 7. Взаимодействие и взаимовлияние международного и внутригосударственного права 8. Дуализм и монизм во взаимоотношении междунар. и внутригосударственного права. Ст. 9 Конституции Украины о соотношении международного и внутригосударственного права 9. Система международного права 10. Соотношение международного публичного и международного частного права 11. Понятие и перечень источников международного права
Понятие международного права и его особенности

Понятие международного права и его особенности

1. Понятие международного права и его особенности 2. Юридически обязательная сила норм международного права 3. Сфера действия международного права. Субъектная и объектная сферы действия международного права. Пространственная сфера действия международного права 4. Возникновение международного права и периодизация его истории 5.  Современное международное право и его признаки
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 341
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?