Поиск по сайту
Інтернет як засіб політичної комунікації

Інтернет як засіб політичної комунікації

Яременко О.О. студентка 3 курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Сьогодні нові інформаційні технології суттєво змінюють спосіб життя людини та проникають в кожну сферу життя суспільства. Кількість доступних джерел інформації для спеціалістів у будь-якій сфері і тим більше у політичній, має не аби яке значення, що підтверджує вислів Н.Ротшільда «хто володіє інформацією, той володіє
Комунікативні складові політичного рішення

Комунікативні складові політичного рішення

Олійник М.О. аспірант кафедри політичних наук ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» КОМУНІКАТИВНІ СКЛАДОВІ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ У сучасному політичному просторі під впливом процесів глобалізації та становлення інформаційного суспільства особливого значення набуває комунікативний аспект взаємодії влади та громадян у прийнятті та реалізації політичного рішення. При цьому слід враховувати специфічні умови перехідного періоду в Україні. Вони обумовлені
Расизм в современном обществе

Расизм в современном обществе

Новикова Д.Г. студентка 1 курса факультета правовой политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия» РАСИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ В современном мире мы часто сталкиваемся с всевозможными проблемами в обществе: различные социальные конфликты между индивидами или определенными группами людей, несправедливость, социальная стратификация, расхождение политических взглядов, гендерное неравноправие и т.д. Однако, наравне со всеми проблемами в социуме, одной из
Політична реклама як елемент передвиборчої кампанії

Політична реклама як елемент передвиборчої кампанії

Іванова І.М. студентка 2 курсу факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія» ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В сучасному світі політика займає одне з найпочесніших місць. Ні для кого не є секретом, що саме політичні питання – найбільш хвилюючі та обговорювані. Експертами з політики себе вважають усі, починаючи від школярів і завершуючи пенсіонерками біля дому. Більшість населення свято впевнена, що політика – це зовсім проста
Раціональний вибір: між владою, політикою та комунікацією

Раціональний вибір: між владою, політикою та комунікацією

Яковлев Д.В. доктор політичних наук, професор Національного університету «Одеська юридична академія» РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР: МІЖ ВЛАДОЮ, ПОЛІТИКОЮ ТА КОМУНІКАЦІЄЮ З позицій теорії раціонального вибору політика – це раціональна поведінка виборців і обранців (індивідуальних та колективних політичних акторів), які прагнуть досягти цілі максимальної індивідуальної чи колективної вигоди й користі. У політичному процесі йдеться про інструментальне розуміння раціональності, згідно з яким актори
Державне управління та публічна політика

Державне управління та публічна політика

Кєрчелаєва А.А. студентка 2 курсу історичного факультету, кафедри політології Донецького національного університету ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА (ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРШОЇ ЛЕДІ В США) Сьогодні жінки як ніколи володіють широким спектром прав і свобод. Дуже часто можна побачити жінку не тільки як домогосподарку, а й як керівника різних структур і навіть держав. В ході сучасних міжнародних подій і під впливом різних факторів (політичні, економічні, соціальні,
Феномен політичного лідерства: напрямки досліджень

Феномен політичного лідерства: напрямки досліджень

Кривенко А.В. студент 2 курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА: НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ Феномен лідерства характеризує суспільну діяльність особистості та відносини між особистістю й спільнотою, групою. Він існує абсолютно в усіх сферах життя людей. Розглядаючи політичне лідерство, слід відзначити його визначальний вплив на суспільство. Це пояснюється декількома факторами. По-перше, масштабністю
ІНСТИТУТ ОМБУДСМАНУ В УКРАЇНІ

ІНСТИТУТ ОМБУДСМАНУ В УКРАЇНІ

Гогунська В.І. студентка 2 курсу історичного факультету, спеціальності політологія Донецького національного університету ІНСТИТУТ ОМБУДСМАНУ В УКРАЇНІ Ще з найдавніших часів людство почало замислюватися над своїми правами, обов’язками, прагнучи справедливості та рівності. Згодом ці ідеї набули законодавчого закріплення майже в усіх державах світу. Більш того був сформований інститут омбудсману, як захисника суспільства, який здійснює контроль за дотриманням прав людини. Україна здобувши
Інформаційний фактор у формуванні політичної культури громадянина

Інформаційний фактор у формуванні політичної культури громадянина

Ковальчук З.П. студентка 3 курсу факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНИНА Дослідження феномену політична культура стає все більш актуальним. Для того щоб був порядок в країні, щоб встановити демократичний і стабільний суспільний лад, недостатньо лише приймати закони, укази, постанови. Для цього потрібні ще й знання та розум, воля та готовність громадян дотримуватись цих
Україна у чорноморському регіоні: можливості та перспективи

Україна у чорноморському регіоні: можливості та перспективи

Піскурьов Є.Ю. студент 3 курсу Інституту історії та права, кафедри політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського УКРАЇНА У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Геополітична важливість Чорноморського регіону протягом багатьох століть приковувала до нього підвищену увагу. Це стосувалося не лише тих держав, які безпосередньо знаходяться в басейні Чорного моря, але й інших, які намагалися використовувати цей регіон у своїй політиці. До нашого часу
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация