Пошук по сайту
Ратификация международных договоров, ратификационные грамоты

Ратификация международных договоров, ратификационные грамоты

Ратификация международных договоров, ратификационные грамоты Депозитарий и его функции Вступление в силу международных договоров Регистрация и публикация договоров Предостережение к международным договорам
Право на участие в международных договоров

Право на участие в международных договоров

Право на участие в международных договоров Государство как субъект международных договоров Стадии и порядок составления международных договоров
Кодификация права международных договоров

Кодификация права международных договоров

Кодификация права международных договоров Понятие международных договоров в доктрине и практике Наименование и структура международных договоров Классификация международных договоров
Перечень основных принципов международного права

Перечень основных принципов международного права

Перечень основных пр-ов Мп: - неприменение силы или угрозы силой; - мирное решение споров; - невмешательства во внутренние дела государств; - сотрудничества между государствами; - равноправия и самоопределения народов; - суверенного равенства государств; - добросовестного выполнения обязательств по Мп; - нерушимости государственных границ; - территориальной целостности; - уважения прав человека и основных свобод
Понятие основных принципов международного права

Понятие основных принципов международного права

Понятие основных принципов международного права Юридическая природа основных принципов международного права Понятие основных принципов Функции основных принципов международного права
Средства определения норм международного права

Средства определения норм международного права

Средства определения норм международного права Мягкое право Кодификация международного права Нормы международного права Имплементация международных норм
Понятие и перечень источников международного права

Понятие и перечень источников международного права

Понятие и перечень источников международного права Международный обычай в системе источников международного права Международный договор в системе источников международного права Общие принципы права как источник международного права Односторонние акты государств как источник международного права Акты международных организаций как источник международного права
Взаимодействие и взаимовлияние международных и внутригосударственного права

Взаимодействие и взаимовлияние международных и внутригосударственного права

Взаимодействие и взаимовлияние международных и внутригосударственного права Дуализм и монизм в взаимоотношении международного и внутригосударственного права  см. предыд.  ст. 9 КУ про соотношение международного и внутригосударственного права Система международного права Соотношение международного публичного и международного частного права
Понятие международного права и его особенности

Понятие международного права и его особенности

Понятие международного права и его особенности Юридическая обязательная сила норм международного права Сфера действия международного права Субъекты и объекты сферы международного права Пространственная сфера действия международного права Возникновение международного права и периодизация его истории Современное международного права и его признаки Функции международного права
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1391
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація