Поиск по сайту

Загальна теорія політики - Ярош Б.О.

Ярош О.Б. Загальна теорія політики. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Вступ до політичної науки

Тема 1. Суб'єктність та особливості політичної науки

Тема 2. Науковий апарат та функції політичної науки

Тема 3. Західна політична наука: основні школи та напрями

Тема 4. Плюралізм політичних концепцій в українській політичній думці

Розділ 2. Основи політичної теорії

Тема 1. Політична влада: сутність і специфіка

Тема 2. Функціонування політичної влади

Тема 3. Політичні системи й режими

Тема 4. Держава в політичній системі суспільства

Тема 5. Політичні еліти

Тема 6. Лідерство в політиці

Тема 7. Партії і партійні системи

Тема 8. Громадсько-політичні організації та рухи

Тема 9. Соціальні спільності в політиці

Тема 10. Політична суб'єктність націй

Тема 11. Політика й армія

Тема 12. Релігія і політика

Тема 13. Політична діяльність

Тема 14. Політичний процес

Тема 15. Політичні рішення

Тема 16. Вибори й виборчі системи

Тема 17. Особа й політика

Тема 18. Політична свідомість

Тема 19. Політична культура

Тема 20. Політична ідеологія

Тема 21. Політика й мораль

Тема 22. Засоби масової інформації в політичній системі

Тема 23. Політичні конфлікти і кризи

Тема 24. Політичні аспекти міжнародних відносин

Тема 25. Фактор сили в міжнародних відносинах

Тема 26. Глобальні й регіональні проблеми сучасності

Тема 27. Геополітика й Україна

Тема 28. Політичне прогнозування. Футурологія

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1687
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация