Пошук по сайту

Погрібний О.О. Аграрне право України

  

Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2006. –. 448 с.


ЗМІСТ

ВступРозділ 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права§ 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості§ 2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості§ 3. Принципи аграрного права України§ 4. Система аграрного права УкраїниРозділ 2. Розвиток науки аграрного права§ 1. Поняття науки аграрного права§ 2. Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права§ 3. Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі3.1. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні3.2. Наука про розвиток сучасного аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад3.3. Нові правові інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні§ 4. Представники науки аграрного права УкраїниРозділ 3. Джерела аграрного права§ 1. Особливості джерел аграрного права§ 2. Конституція України — правова основа джерел аграрного права§ 3. Закони — основні джерела аграрного права§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права§ 5. Локальні нормативні актиРозділ 4. Аграрні правовідносини§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини§ 3. Зовнішні аграрні правовідносиниРозділ 5. Суб'єкти аграрного права§ 1. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права§ 2. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання§ 3. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарюванняРозділ 6. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК§ 3. Правове регулювання паювання§ 4. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі§ 6. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки§ 7. Правове регулювання ринку зерна§ 8. Правове регулювання ринку цукру§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюнуРозділ 7. Державне регулювання сільського господарства§ 1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПКРозділ 8. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання§ 2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулюванняРозділ 9. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села§ 1. Поняття соціального розвитку села§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населенняРозділ 10. Відповідальність за порушення аграрного законодавства§ 1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві§ 3. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств§ 4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавстваРозділ 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення§ 1. Поняття і склад земель сільськогосподар­ського призначення§ 2. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання§ 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення§ 4. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачівРозділ 12. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві§ 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві§ 2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві§ 3. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві§ 4. Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві§ 5. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві§ 6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарствіРозділ 13. Правове становище господарських товариств в АПК§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК§ 2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств§ 3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю§ 4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністюРозділ 14. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів§ 2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах§ 5. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативівРозділ 15. Правове становище фермерських господарств§ 1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності§ 3. Земельні правовідносини у фермерському господарстві§ 4. Майнові правовідносини у фермерському господарстві§ 5. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства§ 6. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціямиРозділ 16. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств§ 1. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства§ 2. Правовий режим майна особистого селянського господарства§ 3. Правовий режим земель особистого селянського господарства§ 4. Державна підтримка особистих селянських господарствРозділ 17. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств§ 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствамиРозділ 18. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності§ 1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності§ 2. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва§ 3. Правове регулювання племінної справи у тваринництві§ 4. Правове регулювання бджільництва§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини§ 7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин§ 9. Правове регулювання насінництва§ 10. Правове регулювання захисту рослин§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослинРозділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві§ 2. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукціїРозділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві§ 1. Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарстваРозділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції§ 3. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукціїРозділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві§ 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
6  
Користувачів 506
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?