Поиск по сайту
Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства § 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві § 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій
Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві

Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві

§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві § 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства
Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів

Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів

Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві § 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві § 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві
Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції

Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції

Розділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції § 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції § 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції § 3. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
Права на селекційні досягнення у тваринництві

Права на селекційні досягнення у тваринництві

2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції § 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства
Права на сорт як окремий предмет договору

Права на сорт як окремий предмет договору

§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання 2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання в сільському господарстві

Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання в сільському господарстві

Розділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві § 1. Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві
Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції § 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції
Договірні відносини сільськогосподарських організацій

Договірні відносини сільськогосподарських організацій

Розділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини) § 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві § 2. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві
Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 597
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою мовою Ви розмовляєте ?