Порівняльне правознавство (Шпаргалки)

1. Поняття «Порівняльне право», його співвідношення з поняттям «Порівняльне правознавство»

2. Основні критерії науковості порівняльного правознавства

3. Основні способи обгрунтування науковості порівняльного правознавства

4. Основні підходи до визначення предмета порівняльного правознавства, і їх критична оцінка

5. Предмет порівняльного правознавства

6. Об'єкт порівняльного правознавства та порівняльно-правових досліджень

7. Основні актуальні напрямки порівняльно-правових досліджень

8. Мета і завдання порівняльного правознавства

9. Функції порівняльного правознавства

10. Концептуальна і практична необхідність порівняльного правознавства

11. Основні етапи становлення і розвитку порівняльного правознавства

12. Особливості основних шкіл порівняльного правознавства

13. Міжнародні центри порівняльного права

14. Становлення і розвиток порівняльного правознавства в Україні в XIX - початку XX ст.

15. Система порівняльного правознавства

16. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук

17. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими компаративістський соціально-гуманітарними дисциплінами

18. Методологія порівняльного правознавства: загальна характеристика

19. Методологічні принципи порівняльно-правових досліджень

20. Порівняльно-правовий підхід

21. Види порівняння

22. Герменевтические основи порівняльно-правового дослідження

23. Інші підходи і методи, використовувані в порівняльно-правових дослідженнях

24. Методика проведення порівняльно-правових досліджень

25. Понятійно-категоріальний апарат порівняльного правознавства

26. Поняття, компоненти і різновиди правової системи

27. Поняття правового стилю. Фактори, що визначають правовий стиль

28. Критерії класифікації основних правових систем

29. Огляд класифікації правових систем

30. Класифікація правових систем на пострадянському просторі

31. Міжнародне право і національні правові системи: питання співвідношення і взаємодії

32. Право ЄС і національні правові системи держав-членів

33. Західне право і його традиції

34. Особливості змішаних (гібридних) правових систем

35. Релігійні правові сім'ї: характерні риси, основні підтипи

36. Традиційні правові сім'ї: характерні риси, основні підтипи

37. Далекосхідна правова сім'я: загальна характеристика

38. Феномен євразійської правової сім'ї

39. Правові системи на пострадянському просторі

40. Місце правової системи України на правовій карті світу

41. Основні тенденції правового розвитку в глобалізованому світі

42. Звичай і звичайне право

43. Конвергенція правових систем

44. Правова акультурація

45. Універсальне (світове) право: наскільки воно можливе?

46. Правова інтеграція: можливості та межі

47. Європейське право і право Європейського союзу. Поняття загальноєвропейського правового простору

48. Основні джерела права в різних правових сім'ях

49. Структура права в різних правових сім'ях

50. Характер праворозуміння в різних правових сім'ях

51. Основні концепції прав людини: універсалізація і регіоналізм

52. Значення доктрини в різних правових сім'ях

53. Суд в різних правових системах

54. Основні етапи формування романо-германської правової сім'ї

55. Рецепція римського права та його значення для романо-германського права

56. Особливості романо-германської правової сім'ї

57. Структура романо-германського права

58. Джерела романо-германського права

59. Материнські правові системи в романо-германської правової сім'ї

60. Особливості англійського загального права

61. Загальне право і право справедливості

62. Прецедент в сім'ї загального права

63. Статути в англійському загальному праві

64. Особливості правової системи США

65. Федеральне право і право штатів в правовій системі США

66. Джерела і структура права США

67. Загальна характеристика латиноамериканської правової сім'ї

68. Загальна характеристика скандинавської (північноєвропейської) правової сім'ї

69. Становлення і розвиток ісламської правової сім'ї

70. Особливості та джерела ісламського права

71. Класичне ісламське право і право сучасних мусульманських держав

72. Ісламська концепція прав людини

73. Іудейське (єврейське) право (особливо, джерела)

74. Іудейське (єврейське) право і право сучасного Ізраїлю

75. Відмінні риси і основні джерела індуського права

76. Індуське право і право сучасної Індії

77. Канонічне право: особливості, джерела та використання в сучасному світі

78. Загальна характеристика африканського звичаєвого права

79. Особливості права суверенних африканських держав

80. Загальна характеристика китайського права

81. Загальна характеристика правової системи Японії

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Оцініть сайт