Політичні технології (Шпаргалки)

Шпаргалки - Політичні технології


1. Політика як сфера діяльності та форма комунікації між людьми

2. Співвідношення між поняттями "політика", "комунікація" і "політична комунікація"

3. Розмежування понять "політична інформація" і "політично значуща інформація"

4. Основні канали поширення політично значимої інформації

5. Природна і технічно опосередкована політична комунікація

6. Інформаційно-комунікативні системи в політиці, різні підстави їх класифікації

7. Поняття мікрорівня соціально-політичних досліджень

8. Розвиток мікрорівневих концепцій політичної комунікації 50-ті - 90-ті рр. ХХ ст.

9. Політична кібернетика як макрорівнева концепція політичної комунікації, її функціональний аспект. Модель гомеостатичної стійкості системи Д. Істона

10. Світ політичної діяльності як відкрита система. Комунікаційне визначення політичної системи суспільства

11. Органічна взаємодія підсистем

12. Підсистема політичної комунікації як базис стійкості політичної системи

13. Політична соціалізація: поняття, сутність. Соціалізуючий ефект спрямованого інформаційного впливу

14. Дослідження можливостей та меж соціалізуючого інформаційного впливу в традиціях "культиваційного аналізу"

15. Сутність та відмітні особливості політичних технологій

16. Поняття політичних технологій

17. Структура політичних технологій

18. Процедурні та технічні компоненти політичних технологій

19. Різноманітність політичних технологій

20. Нормативні і девіантні технології

21. Формування політичних технологій

22. Суб'єктивний спосіб формування технологій

23. Аналітичний спосіб формування технологій

24. Сутність і особливості політичного аналізу

25. Місце і роль політичного аналізу в дослідженні політики

26. Структура політичного аналізу

27. Процес політичного аналізу

28. Методи політичного аналізу

29. Структура та відмінні риси загальних методів політичного аналізу

30. Приватні методи політичного аналізу

31. Причини виникнення та завдання політичного консультування

32. Основні форми і типи політичного консультування

33. Критерії ефективності процесу політичного консультування

34. Стадії та способи консультування

35. Підготовча та початкова стадії політичного консультування

36. Завершальні етапи консультування

37. Структура та зміст конфліктів

38. Структура та основні форми політичних конфліктів

39. Джерела політичних конфліктів

40. Типологія політичних конфліктів

41. Технології контролю та управління політичними конфліктами

42. Сутність управління і контролю за конфліктами

43. Основні стратегії управління конфліктами

44. Етапи врегулювання і вирішення конфліктів

45. Критерії етапізації процесу управління конфліктами

46. Покрокова етапізація конфлікту

47. Техніки переговорного процесу

48. Прийняття рішень у сфері державного управління

49. Поняття та основні підходи до прийняття рішень

50. Особливості сфери державного управління

51. Особливості держави як суб'єкта прийняття рішень

52. Технології формування державної політики

53. Етапи прийняття рішень

54. Підготовчий етап прийняття рішень

55. Етап постановки цілей

56. Етап реалізації цілей

57. Планування і програмування

58. Технології управління ризиками

59. Кризові технології

60. Інформаційні технології в прийняття рішень

61. Фактори формування інформаційних технологій

62. Інформаційні технології вироблення і прийняття рішень

63. Технології функціонального перетворення інформації та прийняття рішень

64. Особливості технологій на інформаційному ринку

65. Стратегії поведінки держав на інформаційному ринку

66. Інформаційні технології агітаційно-пропагандистського типу

67. Технологія паблік рілейшинз (ПР)

68. Інформаційні технології створення іміджу

69. Політична реклама

70. Інформаційна революція і політика

71. Інтернет як засіб комунікації

72. Зміст технології Інтернету

73. Виборчі системи

74. Виборчий процес і виборча кампанія

75. Виборчі технології

76. Структурні ланки виборчої кампанії

77. Аналіз передвиборної ситуації

78. Стратегія виборчої кампанії

79. Адресні групи

80. Тактика виборчої кампанії

81. Тактичні технології у виборчих кампаніях

82. Конкурентна боротьба у виборчому процесі

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Чого бракує сайту ?