Поиск по сайту

Політичний менеджмент (Шпаргалки)

Шпаргалки - Політичний менеджмент


1. Основні етапи розвитку науки про управління

2. Роль і функціональне призначення управлінської діяльності

3. Основні концепції мислителів минулого та сучасних теорій управління

4. Управління як суб'єктно-об'єктне відношення, його сутність, види і завдання

5. Система управління, її функції та елементи

6. Ефективність управління

7. Особливості управління та громадських систем

8. Технології соціального управління

9. Менеджмент як вид діяльності і як система наукових знань

10. Функції, принципи та методи політичного менеджменту

11. Типові структури систем управління

12. Поняття стратегії, її розроблення і забезпечення

13. Сутність, роль та особливості аналізу управлінської діяльності

14. Методи вироблення управлінських рішень і організація їх виконання

15. Державне управління і політика: загальне і особливе

16. Специфіка політичного управління, його інститути, форми і механізми

17. Головні актори політичного управління, їх особливості

18. Масова політична свідомість і політична культура суспільства

19. Поняття політичного менеджменту, його цілі, завдання, типи

20. Основні види політичного менеджменту, їх загальна характеристика

21. Методи вивчення політичного менеджменту

22. Модель політичної кампанії

23. Фактори, що впливають на розгортання політичної кампанії

24. Особливості суб'єкта і об'єкта управління в політичній кампанії

25. Управління мотивацією в політичному процесі

26. Управління процесами комунікації в політичному процесі

27. Управління процесами структуризації в політичному процесі

28. Поняття політичної ідентичності, її види

29. Основні напрями формування політичної ідентичності

30. Поняття конкурентного політичного середовища, його оцінка. Способи зниження його негативного впливу

31. Поняття проекту політичної кампанії, його значення

32. Планування політичної кампанії

33. Стратегія, тактика і ресурси політичної кампанії

34. Сутність політичного консультування, його напрями і задачі

35. Моделі та види політичного консультування

36. Управлінське рішення, його роль, функції, види, типології

37. Управлінський цикл, основні методи і концепції прийняття управлінських рішень

38. Стадії, методи та стилі прийняття політичних рішень

{reklama}

39. Політичний конфлікт, його структура, форми, джерела, типологія

40. Переговорний процес

41. Поняття ризику та кризи. Особливості прийняття політичного рішення в умовах політичного конфлікту, ризику та кризи

42. Реклама: її сутність, функції

43. Поняття політичної реклами, її значення для формування політичного ризику

44. Різновиди політичної реклами, її методи

45. Імідж політика як елемент політичної реклами

46. Основні елементи і етапи політичної рекламної кампанії

47. Політична соціалізація, її поняття, моделі, теорії

48. Типи, механізми і стадії політичної соціалізації

49. Політична участь, її сутність, суб'єкти, чинники

50. Основні форми і типи політичної участі

51. Сутність виборів, їх види, функції, суб'єкти

52. Поняття виборчої системи

53. Мажоритарна виборча система та тактика управління виборчим процесом в ній

54. Пропорційна виборча система та її вплив на стратегію виборчої кампанії

55. Виборча кампанія в умовах змішаної виборчої системи

56. Виборче право в Україні

57. Організаційна структура державного управління виборами: виборчі округи, дільниці, комісії

58. Процедура проведення виборів, її основні стадії

59. Цілі, зміст і основні етапи виборчої кампанії

60. Стратегія і тактика виборчої кампанії, її інформаційно-аналітичне супроводження

61. Використання виборчих технологій в ході виборчої кампанії

62. Поняття управління, державного управління, політичного керівництва

63. Основні управлінські функції

64. Поняття та структура правлячої команди

65. Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди

66. Формування команди політичного лідера – кандидата

67. Загальні принципи організації виборчої кампанії

68. Розробка стратегії і тактики виборчої кампанії

69. Інформаційне забезпечення виборчої кампанії

70. Поняття та основні види маніпуляцій

71. Маніпуляція суспільною свідомістю: основні засоби

72. Основні технології політичного маніпулювання

73. Електоральна поведінка: поняття та основні теорії

74. Виборчі технології: поняття та види

75. Правила організації передвиборчої агітації

76. Основні методи виборчої інженерії

77. Політичний процес як технологічна діяльність

78. Проблеми взаємодії політиків та консультантів

79. Поняття та вимоги до політичного менеджера

80. Роль політичних партій у політичному процесі

81. Структура політичної партії. Внутрішньопартійна організація

82. Партійне керівництво та його типи

83. Роль партійного лідера в управлінні партією

84. Процеси олігархізації політичних партій та шляхи їх вирішення

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 599
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Оцініть сайт