Політичний менеджмент (Шпаргалки)

Шпаргалки - Політичний менеджмент


1. Основні етапи розвитку науки про управління

2. Роль і функціональне призначення управлінської діяльності

3. Основні концепції мислителів минулого та сучасних теорій управління

4. Управління як суб'єктно-об'єктне відношення, його сутність, види і завдання

5. Система управління, її функції та елементи

6. Ефективність управління

7. Особливості управління та громадських систем

8. Технології соціального управління

9. Менеджмент як вид діяльності і як система наукових знань

10. Функції, принципи та методи політичного менеджменту

11. Типові структури систем управління

12. Поняття стратегії, її розроблення і забезпечення

13. Сутність, роль та особливості аналізу управлінської діяльності

14. Методи вироблення управлінських рішень і організація їх виконання

15. Державне управління і політика: загальне і особливе

16. Специфіка політичного управління, його інститути, форми і механізми

17. Головні актори політичного управління, їх особливості

18. Масова політична свідомість і політична культура суспільства

19. Поняття політичного менеджменту, його цілі, завдання, типи

20. Основні види політичного менеджменту, їх загальна характеристика

21. Методи вивчення політичного менеджменту

22. Модель політичної кампанії

23. Фактори, що впливають на розгортання політичної кампанії

24. Особливості суб'єкта і об'єкта управління в політичній кампанії

25. Управління мотивацією в політичному процесі

26. Управління процесами комунікації в політичному процесі

27. Управління процесами структуризації в політичному процесі

28. Поняття політичної ідентичності, її види

29. Основні напрями формування політичної ідентичності

30. Поняття конкурентного політичного середовища, його оцінка. Способи зниження його негативного впливу

31. Поняття проекту політичної кампанії, його значення

32. Планування політичної кампанії

33. Стратегія, тактика і ресурси політичної кампанії

34. Сутність політичного консультування, його напрями і задачі

35. Моделі та види політичного консультування

36. Управлінське рішення, його роль, функції, види, типології

37. Управлінський цикл, основні методи і концепції прийняття управлінських рішень

38. Стадії, методи та стилі прийняття політичних рішень

{reklama}

39. Політичний конфлікт, його структура, форми, джерела, типологія

40. Переговорний процес

41. Поняття ризику та кризи. Особливості прийняття політичного рішення в умовах політичного конфлікту, ризику та кризи

42. Реклама: її сутність, функції

43. Поняття політичної реклами, її значення для формування політичного ризику

44. Різновиди політичної реклами, її методи

45. Імідж політика як елемент політичної реклами

46. Основні елементи і етапи політичної рекламної кампанії

47. Політична соціалізація, її поняття, моделі, теорії

48. Типи, механізми і стадії політичної соціалізації

49. Політична участь, її сутність, суб'єкти, чинники

50. Основні форми і типи політичної участі

51. Сутність виборів, їх види, функції, суб'єкти

52. Поняття виборчої системи

53. Мажоритарна виборча система та тактика управління виборчим процесом в ній

54. Пропорційна виборча система та її вплив на стратегію виборчої кампанії

55. Виборча кампанія в умовах змішаної виборчої системи

56. Виборче право в Україні

57. Організаційна структура державного управління виборами: виборчі округи, дільниці, комісії

58. Процедура проведення виборів, її основні стадії

59. Цілі, зміст і основні етапи виборчої кампанії

60. Стратегія і тактика виборчої кампанії, її інформаційно-аналітичне супроводження

61. Використання виборчих технологій в ході виборчої кампанії

62. Поняття управління, державного управління, політичного керівництва

63. Основні управлінські функції

64. Поняття та структура правлячої команди

65. Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди

66. Формування команди політичного лідера – кандидата

67. Загальні принципи організації виборчої кампанії

68. Розробка стратегії і тактики виборчої кампанії

69. Інформаційне забезпечення виборчої кампанії

70. Поняття та основні види маніпуляцій

71. Маніпуляція суспільною свідомістю: основні засоби

72. Основні технології політичного маніпулювання

73. Електоральна поведінка: поняття та основні теорії

74. Виборчі технології: поняття та види

75. Правила організації передвиборчої агітації

76. Основні методи виборчої інженерії

77. Політичний процес як технологічна діяльність

78. Проблеми взаємодії політиків та консультантів

79. Поняття та вимоги до політичного менеджера

80. Роль політичних партій у політичному процесі

81. Структура політичної партії. Внутрішньопартійна організація

82. Партійне керівництво та його типи

83. Роль партійного лідера в управлінні партією

84. Процеси олігархізації політичних партій та шляхи їх вирішення

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Оцініть сайт