Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Історія держ. і права зар-х країн (Шпаргалки)

1. Передумови становлення інтеграційних процесів в Європі

2. Причини прийняття та зміст Європейського маніфесту 1924 р.

3. Протокол про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р. та його основні положення

4. Конвенція про Європейське Економічне Співробітництво 1948 р. та її основні положення

5. План Монне-Шумана 1950 р. та його основні положення

6. Розвиток інтеграційних процесів в Європі після Другої світової війни і передумови створення Європейських Співтовариств

7. Роль Договору про Європейське співтовариство з вугілля та сталі та Договору про заснування Європейського економічного співтовариства в контексті європейської економічної інтеграції

8. Створення ЄЕС і Євроатому. Римські договори та їх значення

9. Амстердамський договір, його зміст і значення

10. Ніцький договір, його зміст і значення

11. Хартія ЄС про основні права і її значення

12. Ліквідація системи трьох опор та створення єдиного правопорядку ЄС

13. Формування ідеї європейської міждержавної інтеграції

14. Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції

15. Історико-правова характеристика Єдиного Європейського Акту 1986 р. та його вплив на розвиток інтеграційних процесів в Європі

16. Угода про партнерство і співробітництво Україна і ЄС

17. Підготовка та підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євпропейським союзом, її значення

18. Єдиний Європейський акт, його зміст і значення

19. Етапи розширення ЄС та їх вплив на інституційний розвиток Європейського Союзу

20. Формування політико-правових механізмів співробітництва держав-членів ЄС у зовнішньополітичній та правоохоронній сферах

21. Маастрихтський договір 1992 р. і утворення Європейського Союзу

22. Підготовка та підписання Лісабонської угоди 2007 р. в контексті розвитку європейської інтеграції

23. Основні етапи розвитку європейської інтеграції у другій половині ХХ сторіччя

24. Співробітництво України і Європейського Союзу: історико-правова характеристика

25. Політико-правові концепції європейської міждержавної економічної інтеграції у першій половині ХХ ст.

26. Створення та розвиток Німецького митного союзу 1834 р. в контексті європейської інтеграції у XIX сторіччі

27. Конституція для Європи 2004 р.

28. Склад Європейського Союзу. Порядок входження нових держав-членів

29. Інститути і органи Європейського Союзу

30. План Маршалла 1947 р. та роль США у процесі економічного та політичного зближення європейських держав

31. Проголошення незалежності у Бразилії та її конституційний розвиток

32. Конституція Бразилії 1891 р., її основний зміст та значення

33. Період «Нової республіки» в Бразилії та прийняття конституції 1988 р.

34. Період воєнної диктатури в Бразилії та його конституційне оформлення

35. Державний лад за Конституцією Бразилії 1988 р.

36. Кодифікаційні роботи в Бразилії в XIX – XX ст.

37. Трудове законодавство в Бразилії

38. Розвиток цивільного права в Бразилії

39. Розвиток кримінального права і процесу в Бразилії

40. Судова система Бразилії

41. Реформування вищих органів влади і управління при Олександрі І

42. Спроби ліквідації кріпосного права в першій половині XIX ст.

43. Кодифікація права М. Сперанського

44. Злочин і покарання за Уложенням про покращання виправні і кримінальні 1845 р.

45. Реформи Олександра II, їх юридична суть і історичне значення

46. Юридичний зміст селянської реформи 1861 року

47. Судова система за судовою реформою 1864 року

48. Буржуазно-демократичні принципи судоустрою і судочинства за судовою реформою 1864 року

49. Земська реформа 1864 року

50. Міська реформа 1870 року

51. Відступ від реформ в останній чверті ХІХ ст.

52. Маніфест від 17 жовтня 1905 року, його політичне та юридичне значення

53. Основні закони Російської імперії від 23 квітня 1906 року, їх конституційний характер

54. Зміни в органах влади і управління Російської імперії на початку XX ст.

55. Лютнева буржуазно-демократична революція. Двовладдя, його суть

56. Конституція РРСФР 1918 року

57. Утворення СРСР: юридичний зміст, значення

58. Конституція СРСР 1924 року

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+