Інформаційне право (Шпаргалки)

 Шпаргалки - Інформаційне право 


1. Інформація як категорія інформаційного права

2. Загальні характеристики інформації

3. Юридичні особливості інформації

4. Основні етапи розвитку технологій обробки інформації

5. Основні риси сучасного інформаційного суспільства

6. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства

7. Поняття, предмет та метод інформаційного права

8. Система та джерела інформаційного права

9. Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством

10. Поняття інформаційних правовідносин

11. Суб’єкт та об’єкт інформаційних правовідносин

12. Поняття та види інформаційної діяльності

13. Міжнародні та конституційні засади прав людини в галузі інформації

14. Підстави та випадки обмеження прав людини в галузі інформації

15. Захист персональних даних

16. Доступ до правової інформації

17. Доступ до екологічної інформації

18. Поняття та види публічної інформації

19. Правовий статус розпорядника публічної інформації

20. Способи доступу до публічної інформації

21. Інформаційні права громадян – суб’єктів виборчого процесу

22. Поняття інформаційних ресурсів

23. Правовий режим інформаційних ресурсів

24. Режим доступу до інформації, поняття та зміст

25. Відкрита інформація

26. Інформація з обмеженим доступом

27. Право власності на інформацію

28. Державна таємниця

29. ЗВДТ

30. Таємниця приватного життя

31. Службова таємниця

32. Комерційна таємниця

33. Загальна характеристика та види професійної таємниці

34. Історія формування категорій національна безпека та національні інтереси

35. Поняття національних інтересів

36. Поняття національної безпеки

37. Поняття та склад інформаційної безпеки

38. Правові основи захисту інформаційної безпеки в Україні

39. Напрямки державної політики в сфері інформаційної безпеки

40. Об’єкти інформаційної безпеки України

41. Інституціональний механізм інформаційної безпеки

42. Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки

43. Основні поняття і принципи пов’язані з функціонуванням Інтернет визначені в національному законодавстві

44. Суб’єкти і об’єкти правовідносин які виникають щодо функціонування Інтернет

45. Декларація Ради Європи «Про свободу спілкування в Інтернет»

46. Національна програма інформатизації

47. Електронні документи та електронний документообіг

48. Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет

49. Концепція створення «електронного уряду»

50. Правові основи адміністрування домену UA

51. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів

52. Загальні принципи державного регулювання сфери інформаційних послуг. Класифікація видів інформаційної діяльності

53. Міжнародно-правове регулювання телекомунікацій. Міжнародний союз електрозв’язку

54. Генеральна угода з торгівлі послугами

55. Регулювання ринку телекомунікацій. Функції Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформації

56. Правове регулювання використання радіочастот. Адміністрація зв’язку та радіочастот

57. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації

58. Правові основи створення та діяльності друкованих ЗМІ

59. Умови та порядок державної реєстрації друкованих ЗМІ

60. Правовий статус працівників засобів масової інформації

61. Правові основи діяльності інформаційних агентств

62. Працівники інформаційних агентств

63. Державна реєстрація інформаційних агентств

64. Правове регулювання видавничої справи

65. Правові основи діяльності електронних ЗМІ

66. Структура та повноваження Державного комітету з телебачення та радіомовлення

67. Структура та повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення

68. Порядок ліцензування каналів мовлення

69. Візуальні позначки класифікації відеопродукції

70. Розповсюдження і демонстрування фільмів

71. Гарантії доступу до інформації

72. Інформаційний простір

73. Обов’язковий примірник видань

74. Завдання та функції Ради національної безпеки та оборони

75. Обмеження щодо розповсюдження інформації

76. Конфіденційна інформація

77. Правовий захист журналістів

78. Державні експерти з питань таємниць

79. Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 11
Наши партнеры
Обновления new
  • Понятие преступления
  • Преступление, как и любое другое правонарушение, является поступком человека. Понятие преступления в уголовном законе является универсальной и
  • Принципы силы закона Украины об уголовной ответственности
  • Привлечение к уголовно-правовой ответственности определенными государственными органами в Украине осуществляется на основе нескольких принципов, в
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Условия применения выдачи или передачи преступника
  • Основанием выдачи  является совершение лицом общественно опасного деяния, которое согласно законодательству Украины и законодательства государства
  • Универсальный принцип закона Украины об уголовной ответственности
  • Космополитический (универсальный)  и реальный принципы предусматривают распространение действия уголовного законодательства Украины на общественно
Информация
Голосование
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?