Соціологія (Шпаргалки)

Шпаргалки - Соціологія


1. Зарубіжна соціологія в ХІХ і в першій пол. ХХ ст.

2. Зарубіжна соціологія в другій пол. ХХ ст.

3. Макросоціологічні теорії

4. Мікросоціологічні теорії

5. Соціологія в Росії в ХІХ ст. і на початку ХХ ст.

6. Соціологія в СРСР після 1917 р.

7. Розвиток соціології в Україні після 1991р.

8. Соціологія в США

9. Взаємодія природи і суспільства

10. Соціально-історичний детермінізм

11. Суспільство як соціальна система

12. Рівні соціальної реальності

13. Типи соціальних систем

14. Соціальні взаємодії і відносини

15. Соціологічне поняття культури

16. Структурні компоненти культури

17. Складові частини і моделі побудови культури

18. Динаміка культури

19. Модернізація суспільства і обновлення сучасної української культури

20. Поняття і значення культури в сучасному суспільстві

21. Людина і особистість

22. Структура особистості

23. Соціальна динаміка особистості: соціалізація та активність

24. Соціальна типологія особистості

25. Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця

26. Активна життєва позиція особистості

27. Соціальна сутність народонаселення

28. Структура народонаселення

29. Демографічні процеси

30. Міграційні процеси

31. Динаміка народонаселення

32. Міграційні процеси в сучасній Україні

33. Приріст населення держави

34. Види і структура соціальних спільностей і груп

35. Групова поведінка і поведінка особистості в суспільстві

36. Конформізм (підлеглість групі)

37. Соціальні групи і спільності в урбанізованому суспільстві

38. Групова психологія

39. Соціально-територіальне суспільство

40. Національні (етнічні) суспільства

41. Роль регіонів в суспільному житті України

42. Причини міжнаціональних напружень

43. Сутність соціальної стратифікації

44. Основні поняття стратифікаційного аналізу

45. Багатомірний підхід до аналізу розшарування

{reklama}

46. Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві

47. Структура, функції і дизфункції соціальних інститутів

48. Соціальні інститути політики

49. Соціальні інститути економіки

50. Соціальні інститути освіти і науки

51. Соціальні інститути релігії

52. Соціальні інститути права

53. Соціальні інститути сім’ї

54. Соціальні умови виникнення і розвитку громадянського суспільства в Україні

55. Виникнення організацій

56. Побудова організацій

57. Функціонування організацій

58. Типологізація організацій

59. Організаційна патологія

60. Активна соціологія

61. Властивості і ознаки організацій

62. Комунікація: поняття та види

63. Основні підходи до дослідження масової комунікації

64. Результати впливу масової комунікації на індивідуальну та групову свідомість

65. Сучасні тенденції в розвитку масової комунікації

66. Чутки в суспільстві: джерела і динаміка

67. Поняття соціального розвитку

68. Нелінійний характер соціального розвитку і проблема соціального прогресу

69. Розвиток суспільства і розвиток людини

70. Гуманістичний характер критеріїв соціального прогресу

71. Соціальний прогрес в українському суспільстві

72. Поняття соціально-історичного розвитку суспільства

73. Макросоціологічні теорії соціально-історичного розвитку суспільства

74. Тенденції сучасного світового розвитку

75. Етап реформування українського суспільства та держави

76. Процес глобалізації і його протиріччя

77. Програма і етапи дослідження

78. Основні теоретичні процедури

79. Основні дослідницькі стратегії

80. Порівняльне дослідження. Стан і перспективи

80. Аналіз існуючих даних. Контент-аналіз

82. Спостереження

83. Масове опитування. Інтерв’ю та анкетування

84. Експеримент

85. Опитування суспільної думки та соціальний прогноз

86. Поняття вимірення

87. Елементарні поняття статистики

88. Графічні інтерпретації емпіричних залежностей

89. Середні розміри і характеристики розсіювання значень признаку

90. Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз

91. Україна – сучасні технологічні інновації в емпіричних дослідженнях

92. Сутність прогнозування в соціології

93. Наукові основи прогнозування

94. Види прогнозів в соціології

95. Методи прогнозування

96. Метод Дельфі як метод кількісної оцінки думки експертів. Його переваги і недоліки

Статистика
0  
Всього матеріалів 4286
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 15
Наші партнери
Оновлення new
  • Вступна кампанія в серпні: основні дати, які варто знати
  • В цьому місяці вступна кампанія для абітурієнтів підходить до фіналу. Ті, хто прагнуть вступити на спеціаліста на базі 11 і 9 класів до середини
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?